Onze publicaties

Als kennispartner zijn wij regelmatig betrokken bij onderzoeken of voeren deze zelf uit. Bij onze publicaties vindt u de onderzoekrapportages. Laat je inspireren op de website Hart voor monumenten, vol met monumentenverhalen, foto's en video's. Of lees ons jaarverslag.

De gids Monumentaal wonen is voor nieuwe eigenaren van een monument een must om te lezen.

Heeft u vragen over een van de publicaties?

088 253 90 60

Gids Monumentaal wonen

Wonen in een monument brengt voordelen én spelregels met zich mee. De gids Monumentaal wonen legt op eenvoudige wijze uit wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument. U krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over aanschaf, restauratie, behoud en financiering van monumenten. Een handige wegwijzer voor iedere eigenaar van een rijksmonument.

Vraag de Gids Monumentaal wonen aan

Jaarverslagen

Het Restauratiefonds heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol vervuld in de monumentenwereld. De financiële verslaglegging hiervan, en de verantwoording door het bestuur, vindt u jaarlijks in het jaarverslag. Het thema van ons jaarverslag 2019 is 'Perspectief'. Met dit thema laten wij zien hoe wij in 2019 vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage hebben geleverd aan springlevende monumenten.

Bekijk het jaarverslag van 2019

Digitaal jaaroverzicht

Naast het jaarverslag leest u over onze activiteiten in het digitale jaaroverzicht. Hierin nemen we u mee in een aantal prachtige projecten, ontmoetingen en samenwerkingen die wij in het afgelopen jaar beleefd hebben. Met mooie films, foto's, en verhalen laten wij u zien hoe we samen met monumenteigenaren, professionals, gemeenten, provincies en het Rijk hebben bijgedragen aan springlevende monumenten.

Bekijk het jaaroverzicht van 2020

 

Herbestemming downloads

whitepaper herbestemming
Een monumentaal pand inspireert vaak meteen tot allerlei mooie ideeën over herbestemming. Maar hoe dat te betalen? Alles begint met een goede financiering en een gezonde exploitatie. Gunstige leningen en subsidies kunnen daarbij helpen. Op onze website Herbestemming.nu kunt u de Whitepaper Financiering en exploitatie bij herbestemming monument downloaden. Ga naar de website. 

Monumenten.nl

De wegwijzer voor monumenteigenaren. U vindt hier informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, en verhalen uit de praktijk.

Monumenten.nl 

E-mail nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze ontvangt u 8 keer per jaar met het laatste nieuws, praktische tips en wetenswaardigheden. Deze nieuwsbrief is er voor eigenaren en professionals. Meld u aan

Onderzoeksresultaten

Resultaten onderzoek Monumenteigenaren (Q4 2020)

Het Restauratiefonds onderzoekt elke twee jaar de behoeften van monumenteigenaren. Wij brengen in kaart welke thema’s er spelen, welke informatiebehoeften eigenaren hebben, welke middelen zij gebruiken en hoe wij eigenaren het beste kunnen ondersteunen. Wij delen de belangrijkste uitkomsten en conclusies van dit onderzoek graag met u.

Samenvatting uitkomsten tweejaarlijks onderzoek naar profiel en behoefte van monumenteigenaren

Klanttevredenheidsonderzoek 2020

Wij ondersteunen onze klanten graag zo goed mogelijk bij het in stand houden van hun monument. Daarom voeren wij een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit. In dit rapport leest de resultaten van 2020. Klanten geven ons een 8,4 als rapportcijfer! Daar zijn wij trots op! Benieuwd naar de uitkomsten? Lees ze hier.

Tevredenheidsonderzoek 2020

Tevredenheidsonderzoek financiële samenwerkingspartners

Wij ondersteunen onze samenwerkingspartners graag zo goed mogelijk bij het in stand houden van ons Nederlandse erfgoed. Daarom voeren wij een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek uit. Onze financiële samenwerkingspartners, bestaande uit overheden en private fondsen, geven ons een 8,1 als rapportcijfer! Daar zijn wij trots op! Er is sprake van een constante, hoge waardering voor de bestaande partnerschappen. Belangrijke graadmeters hierbij zijn de cijfers voor de uitvoering van de financiële regeling en de mate waarin hiermee wordt bijgedragen aan beleidsdoelstellingen.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek financiële samenwerkingspartners december 2020


Tevredenheidsonderzoek financiële samenwerkingspartners

Wij ondersteunen onze samenwerkingspartners graag zo goed mogelijk bij het in stand houden van ons Nederlandse erfgoed. Daarom voeren wij een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek uit. Onze financiële samenwerkingspartners, bestaande uit overheden en private fondsen, geven ons een 8,3 als rapportcijfer! Daar zijn wij trots op! Er is sprake van een constante, hoge waardering voor de bestaande samenwerkingen. De belangrijkste graadmeters hierbij zijn de cijfers voor de uitvoering van de financiële regeling en de mate waarin hiermee wordt bijgedragen aan beleidsdoelstellingen.

 

Onderzoek: Draagvlak voor monumenten is groot

In 2018 gaven wij opdracht voor een onderzoek naar het draagvlak van monumenten onder Nederlanders. Ten opzichte van ons eerdere onderzoek in 2014 is dit onverminderd groot! Een uitkomst van het onderzoek is dat ruim 80% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat monumenten worden behouden.  Monumenten hebben een positieve invloed op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Monumenten mogen beter herkenbaar en toegankelijk zijn. 


Resultaten vervolgonderzoek vergrijzing monumenteigenaren

De toenemende vergrijzing onder eigenaren van een monument was in 2017 een belangrijke conclusie uit ons tweejaarlijks onderzoek. Over de gevolgen hiervan bleek er nog veel onduidelijk. Reden voor het Restauratiefonds om vervolgonderzoek te doen naar deze ontwikkeling.


Onderzoek gemeenten: groei aantal gemeentelijke monumenten, druk op middelen en aandacht voor duurzaamheid

In 2013 hebben wij ook onderzoek gedaan onder gemeenteambtenaren naar de ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg binnen de gemeente. Aan dit onderzoek deden 191 gemeenten mee. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen wij gemeenten beter ondersteunen bij het begeleiden van restaurerende monumenteigenaren. 


Evaluatie Restauratiefondsplus-hypotheek, de effecten van restauratie en herbestemming

Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten (de Restauratiefondsplus-hypotheek). In 2014 is een meerjarig onderzoek gestart om het effect van deze regeling te meten. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Ecorys, blijkt dat het beschikbaar stellen van geld voor grootschalige restauraties of herbestemming een direct, positief effect heeft op het monument, economie en omgeving.

 

Monumentenzorg & financiering in 2020

Het Restauratiefonds zet zich ruim 30 jaar in voor het behoud van monumenten. Om zicht te krijgen in toekomstige (financiële) vraagstukken voor het behoud van monumenten zijn we in gesprek gegaan met diverse experts binnen en buiten de monumentensector.

Lees hier het visiedocument

Rapporten

Restauratie en onderhoud van monumenten

Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel objecten gerestaureerd en onderhouden. Dit rapport (door Economisch Instituut voor de Bouw) geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de restauratieproductie voor de periode 2013-2020.

 

Toekomst beschermd gezicht?

Het middel van beschermd gezicht verbindt al vijftig jaar bescherming en ontwikkeling met het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vele gemeenten koesteren het instrument. Hoe kan het geactualiseerd worden zodat het nog beter tot zijn recht kan komen in relatie tot het ruimtelijk beleid? Hoe kunnen monumentenbeleid en ruimtelijk beleid elkaar versterken? In dit essay leest u er alles over.

 

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Eind 2009 heeft het Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder eigenaren/beheerders van rijksmonumentale kerken.

30 jaar Restauratiefonds

In 2015 vierden wij ons 30-jarig bestaan. Het jubileum was voor ons een mooi moment voor reflectie. Wat is nu precíes de kracht van ons fonds? En zijn wij klaar voor de toekomst? Het succes van drie decennia revolverend financieren is in het boekje ’De 10 succesfactoren van 30 jaar Restauratiefonds, 30 jaar revolverend financieren’ verklaard.