Onze publicaties

In Detail magazine
Als kennispartner zijn wij regelmatig betrokken bij onderzoeken of voeren deze zelf uit. Bij onze publicaties vindt u de onderzoekrapportages. Maak ook kennis met ons magazine InDetail, vol met monumentenverhalen. Of lees ons jaarverslag.

De gids Monumentaal Wonen is voor nieuwe eigenaren van een monument een must om te lezen.

Heeft u vragen over een van de publicaties?

088 253 90 60

Gids Monumentaal Wonen

Wonen in een monument brengt voordelen én spelregels met zich mee. De gids Monumentaal Wonen legt op eenvoudige wijze uit wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument. U krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over aanschaf, restauratie, behoud en financiering van monumenten. Een handige wegwijzer voor iedere eigenaar van een rijksmonument.

Vraag de Gids Monumentaal Wonen aan

Jaarverslagen

Het Restauratiefonds heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol vervuld in de monumentenwereld. De financiële verslaglegging hiervan, en de verantwoording door het bestuur, vindt u jaarlijks in het jaarverslag.

Bekijk het jaarverslag van 2016

 

Verhalen over monumenten

Hart voor Monumenten is een platform voor monumenteigenaren en -liefhebbers. Op de website staan  inspirerende verhalen, series, evenementen en tips van monumenteigenaren en specialisten. Lees verhalen, volg series, bekijk foto's en videos. Neem gauw een kijkje! 

Hart voor Monumenten

Voorheen brachten wij het blad InDetail uit.

Lees de laatste editie van het magazine InDetail (december 2015)

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u 8 keer per jaar met het laatste nieuws, praktische tips en wetenswaardigheden. Deze nieuwsbrief is er voor eigenaren en professionals. Meld u aan

Onderzoeksresultaten

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij voeren een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit met als doel om eigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen bij het in stand houden van hun monument. In dit rapport leest de resultaten van het eerste halfjaar van 2016. Klanten geven ons een 8,5 als rapportcijfer! Daar zijn wij best trots op.

 

Onderzoek monumenteigenaren: behoefte aan restauratie en onderhoud groeit

In juni 2013 deed het Restauratiefonds onderzoek onder 429 monumenteigenaren. Met de resultaten van dit onderzoek willen wij meer inzicht krijgen in de eigenschappen en behoeften van monumenteigenaren en daarmee onze dienstverlening verbeteren.

 

Onderzoek gemeenten: groei aantal gemeentelijke monumenten, druk op middelen en aandacht voor duurzaamheid

In 2013 hebben wij ook onderzoek gedaan onder gemeenteambtenaren naar de ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg binnen de gemeente. Aan dit onderzoek deden 191 gemeenten mee. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen wij gemeenten beter ondersteunen bij het begeleiden van restaurerende monumenteigenaren. 

 

Evaluatie Restauratiefondsplus-hypotheek, de effecten van restauratie en herbestemming

Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten (de Restauratiefondsplus-hypotheek). In 2014 is een meerjarig onderzoek gestart om het effect van deze regeling te meten. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Ecorys, blijkt dat het beschikbaar stellen van geld voor grootschalige restauraties of herbestemming een direct, positief effect heeft op het monument, economie en omgeving.

 

Onderzoek: Draagvlak voor monumenten is groot

In 2014 gaven wij opdracht voor een onderzoek naar het draagvlak van monumenten onder Nederlanders. Een uitkomst van het onderzoek is dat ruim 80% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat monumenten worden behouden. Monumenten hebben een positieve invloed op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. 

 

Monumentenzorg & financiering in 2020

Het Restauratiefonds zet zich ruim 30 jaar in voor het behoud van monumenten. Om zicht te krijgen in toekomstige (financiële) vraagstukken voor het behoud van monumenten zijn we in gesprek gegaan met diverse experts binnen en buiten de monumentensector.

Lees hier het visiedocument

Rapporten

Restauratie en onderhoud van monumenten

Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel objecten gerestaureerd en onderhouden. Dit rapport (door Economisch Instituut voor de Bouw) geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de restauratieproductie voor de periode 2013-2020.

 

Toekomst beschermd gezicht?

Het middel van beschermd gezicht verbindt al vijftig jaar bescherming en ontwikkeling met het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vele gemeenten koesteren het instrument. Hoe kan het geactualiseerd worden zodat het nog beter tot zijn recht kan komen in relatie tot het ruimtelijk beleid? Hoe kunnen monumentenbeleid en ruimtelijk beleid elkaar versterken? In dit essay leest u er alles over.

 

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Eind 2009 heeft het Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder eigenaren/beheerders van rijksmonumentale kerken.

30 jaar Restauratiefonds

In 2015 vierden wij ons 30-jarig bestaan. Het jubileum was voor ons een mooi moment voor reflectie. Wat is nu precíes de kracht van ons fonds? En zijn wij klaar voor de toekomst? Het succes van drie decennia revolverend financieren is in het boekje ’De 10 succesfactoren van 30 jaar Restauratiefonds, 30 jaar revolverend financieren’ verklaard.