Utrechts Restauratiefonds: Energiebesparing

Utrechts Restauratiefonds: Energiebesparing

Bent u eigenaar van een monument in de gemeente Utrecht en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Dan kunt u mogelijk een lening aanvragen bij het Utrechts Restauratiefonds voor energiebesparing.​

Geld

Wat houdt deze lening in?

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er ook in monumentale panden energiebesparende maatregelen worden genomen. Om dit te stimuleren is er de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek.

 • Voor beeldbepalende panden, rijkmonumenten en gemeentelijke monumenten in de gemeente Utrecht
 • Voor stichtingen, verhuurders of andere zakelijk eigenaren
 • Maak uw monument energiezuinig

De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek kan aangevraagd worden voor panden die niet gebruikt worden als hoofdverblijf. Voorbeelden zijn panden in eigendom van stichtingen, verenigingen of bedrijven, maar denk ook aan particuliere beleggers, verhuurders en eigenaren van tweede woningen. Eigenaren die het monument gebruiken als hoofdverblijf komen niet in aanmerking, voor eigenaar-bewoners is het mogelijk om de reguliere duurzaamheidslening bij de gemeente aan te vragen.

De panden die in aanmerking komen zijn: 

 • Rijksmonumenten
 • Gemeentelijke monumenten
 • Beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten

De hoogte van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is afhankelijk van de subsidiabele kosten, die de gemeente vast stelt. De subsidiabele kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor energiebesparende maatregelen in het monument. Het gaat om het treffen van isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren en vensters en ook voor installaties die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding. 

Het maximumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 25.000 euro per monument. Voor grote monumentale gebouwen met een bruto inhoud van 10.000 m3 en voor complexen (bijvoorbeeld hofjes) geldt een maximum van de lening van 100.000 euro. Het minimumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 10.000 euro. 

Vragen 

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

Harry Kers
Telefoon 088 - 253 90 20  of
Mobiel 06 51 40 37 32
E-mail h.kers@restauratiefonds.nl 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij:

Gemeente Utrecht, afdeling Erfgoed
Telefoon:14 030
E-mail: monumenten@utrecht.nl
Website

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Utrechts Restauratiefonds: Energiebesparing

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een monument in de gemeente Utrecht en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Dan kunt u mogelijk een lening aanvragen bij het Utrechts Restauratiefonds voor energiebesparing.​

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met de gemeente Utrecht voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.

Uw monument

 • De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek kan aangevraagd worden voor panden die niet gebruikt worden als hoofdverblijf (niet voor bewoner-eigenaren).
 • Voorbeelden zijn panden in eigendom van stichtingen, verenigingen of bedrijven, maar denk ook aan particuliere beleggers, verhuurders en eigenaren van tweede woningen.
 • De panden die in aanmerking komen zijn rijksmonumenten, gemeentelijk monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten.

De aanvraag

 • Het maximumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 25.000 euro per monument. Voor grote monumentale gebouwen met een bruto inhoud van 10.000 m3 en voor complexen (bijvoorbeeld hofjes) geldt een maximum van de lening van 100.000 euro. Het minimumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 10.000 euro.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

Hoogte van de lening

De hoogte van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is afhankelijk van de subsidiabele kosten, die de gemeente vast stelt. De subsidiabele kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor energiebesparende maatregelen in het monument. Het gaat om het treffen van isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren en vensters en ook voor installaties die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding.

Het maximumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 25.000 euro per monument. Voor grote monumentale gebouwen met een bruto inhoud van 10.000 m3 en voor complexen (bijvoorbeeld hofjes) geldt een maximum van de lening van 100.000 euro. Het minimumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 10.000 euro. 

Looptijd

De looptijd is 20 jaar. In overleg kan de looptijd langer of korter dan 20 jaar zijn. De looptijd kan korter zijn als:

 • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. 
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 20 jaar.

Maandbedrag

Het minimum maandbedrag voor rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.
De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening (Wonen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek. De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl