Duurzaam investeringsstrategie 

Het idee van een revolverend fonds is dat een overheid tijdelijk middelen beschikbaar stelt. De uitgezette middelen moeten dus weer terug worden betaald, eventueel met rente of door betaling van een rendement. De middelen die in het revolverende fonds terugvloeien kunnen opnieuw worden ingezet. In het meest ideale geval worden de kosten voor een dergelijk fonds en het risico gedekt door de rente die bedrijven en instellingen betalen over het geleende bedrag. Zo is een revolverend fonds een beproefde manier van duurzaam financieren. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren - oneindig feitelijk - inzetbaar blijven. Met een revolverend fonds maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren.

Revolving Fund

Financiële prikkel

Een andere troef van het revolverende fonds is de financiële prikkel. Lenen tegen een lage rente maakt het voor monumenteigenaren aantrekkelijk om gebruik te maken van de regelingen.

Alleen samen word je succesvol

Het succes van een revolverend fonds wordt voor een groot deel bepaald door samenwerking. Het Restauratiefonds werkt nauw samen met alle andere partijen binnen de monumentenzorg. Die coalities zijn essentieel; ze zorgen voor nieuwe impulsen, voor draagvlak en komen zo indirect de gehele samenleving ten goede.

Kennis delen & klantgerichte communicatie

Voor een succesvolle werking van een revolverend fonds is goede communicatie cruciaal. Het Restauratiefonds richt zich daarbij zowel op eigenaren als  op de professionals die werkzaam zijn binnen de monumentenzorg.  Na de oprichting van een eigen fonds zetten we gezamenlijk in op het goed voorlichten van de monumenteneigenaren in uw regio. Lees hier meer over samen voorlichten.
 

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?