De Duurzame Monumenten-Lening voor eigenaren

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonument.

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. De verklaring bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening.

 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Voorwaarden Duurzame Monumenten-Lening

 • U bent eigenaar van een rijksmonument.
 • U combineert de energiebesparende maatregelen met onze financiering van de restauratie, de Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek.
 • Op de Maatregelenlijst kunt u zien welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de lening.
 • Zoals in stap 11 beschreven dient uw aannemer of installateur de ‘Verklaring Energiebesparing’ in te vullen en te ondertekenen.
 • Wij ontvangen van u de offerte(s) van de energiebesparende maatregelen (gespecificeerd, inclusief BTW) van de betrokken aannemer of installateur.
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Eigenaar: minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000. (Bij de Duurzame Monumentenplus-Lening: minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000. Er zijn daarnaast maximale bedragen ingesteld voor het financieren van zonnepanelen en van asbestsanering). Zie de Maatregelenlijsten.  
 • U leent tegen een lage rente: 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% voor eigenaren-bewoners). De rentevastheidsperiode is 10 jaar. 
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over
 • De Duurzame Monumenten-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost.
 • De kredietbeoordeling is positief.
 • Energiescan Monumenten (i.c. Energieprestatieadvies) alleen verplicht bij het maatregelenpakket ‘Nul op de Meter’. De energieprestatie moet afdoende door gecertificeerde (aantoonbaar vakbekwame) partijen worden gegarandeerd, bijvoorbeeld een van deze DuMo adviseurs.