De Duurzame Monumenten-Lening voor VvE

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan VvE’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentaal appartement.

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing VvE. De verklaring bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening.

 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Voorwaarden Duurzame Monumenten-Lening

 • De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex, waarin of waaraan de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Dit kan in of aan de gemeenschappelijke en/of individuele delen van het woon- of appartementencomplex zijn.
 • Op de maatregelenlijst kunt u zien welke energiemaatregelen in aanmerking komen voor de lening.
 • Zoals in stap 11 beschreven dient uw aannemer of installateur de ‘Verklaring Energiebesparing’ in te vullen
 • Er dient een energieprestatieadvies bij een aanvraag door een VvE te worden opgesteld. Dit is een onderbouwde rapportage waaruit blijkt dat de energiebesparende maatregelen een besparing oplevert voor de VvE leden. Een besparing in de maandlasten die gelijk is of hoger dan de lasten van de aan te vragen Duurzame Monumenten-Lening.  Op de pagina over de Energiescan Monumenten staat waar u een goede adviseur kunt vinden.
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het minimum bedrag voor een VvE is € 25.000. Een VvE mag meerdere leningen aanvragen maar tezamen nooit voor meer dan € 25.000  per appartementsrecht betreffende een wooneenheid. Het maximum bedrag voor een totale VvE is € 300.000 (inclusief lening van het Restauratiefonds voor restauratie).
 • U leent tegen een lage rente: 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,5% voor VvE's). De rentevastheidsperiode is 10 jaar. 
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over.
 • De Duurzame Monumenten-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost.
 • De kredietbeoordeling is positief
 • Verstrekking van de Duurzame Monumenten-Lening vindt plaats door middel van een notariële akte van geldlening (zonder zekerheid). Wij kunnen eventueel aanvullende zekerheden vragen.

Hulpmiddelen