De Restauratiefonds-hypotheek

De Restauratiefonds-hypotheek is een financiering tegen een laag rentepercentage (3% onder de marktrente met een minimum 1,0% voor eigenaar-bewoners) voor een gedeelte van de restauratiekosten aan rijksmonumentale woonhuizen. Heeft u een ander type pand dan kunt u kiezen tussen de subsidie of de Restauratiefonds-hypotheek.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Belangrijkste kenmerken Restauratiefonds-hypotheek

  • U kunt 100% van de (vooraf vast te stellen) instandhoudingskosten financieren
  • De lening is maximaal € 300.000,- per zelfstandige eenheid en in maximaal 30 jaar lost u deze lening af.
  • Het is een annuïteitenlening, dit betekent dat u altijd rente en aflossing betaalt.
  • U kunt de lening aanvragen als u een vaststelling heeft van de instandhoudingskosten en de omgevingsvergunning is verstrekt. Als wij u na een kredietbeoordeling een offerte verstrekken, kunnen de werkzaamheden beginnen.

Restauratiefonds-hypotheek voert het Restauratiefonds uit op verzoek van de rijksoverheid

Met de instandhoudingsregeling (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 + Subsidieregeling instandhouding monumenten) stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud. Ze verleent steun in de vorm van leningen en subsidie. 

  • Eigenaren van rijksmonumenten die als woonhuis worden aangemerkt kunnen woonhuissubsidie aanvragen, of een laagrentende hypotheek afsluiten bij het Nationaal Restauratiefonds
  • Voor eigenaren van rijksmonumenten die niet als woonhuis worden aangemerkt, zoals molens, kerken, kastelen en boerderijen, is er de instandhoudingssubsidie. In plaats daarvan kunnen ze ook voor de Restauratiefonds-hypotheek kiezen.

Kosten

Het Restauratiefonds rekent kosten voor de werkzaamheden die wij doen voor het tot stand brengen van een offerte, dit zijn de behandelingskosten.