Verklaring voor Energiebesparing rijksmonument VvE

Voor het aanvragen van de Duurzame Monumenten-Lening heeft u een verklaring nodig. Uw aannemer of installateur vult de ‘Verklaring Energiebesparing rijksmonument (VvE)’ in.  Bij de downloads vindt u naast de in te vullen Verklaring de ‘Maatregelenlijst voor VvE’s’ met daarin alle energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen.

Het Restauratiefonds  financiert het  in stand houden van monumenten en geeft zelf geen advies over het verduurzamen van uw monument. Wij vinden het echter belangrijk dat eigenaren zich goed informeren. Een goed advies van uw gemeente of een DuMo-adviseur (met kennis van Duurzaamheid en Monumentenbehoud) helpt u op de juiste wijze uw pand te verduurzamen.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10