Gelden reserveren

U wilt een aanvraag doen voor de lening, alleen u wacht bijvoorbeeld nog op het afgeven van de omgevingsvergunning of formalisering van afspraken met huurders? Dan kunt u het verzoek doen om het benodigde leningbedrag te reserveren voor een periode van maximaal negen maanden. U doet dit door een beperkte aanvraag in te dienen in overleg met een van onze accountmanagers. Dit geeft u tijd om de definitieve aanvraag compleet te maken.

Voorwaarden

Om de reservering aanvragen, dient u een beperkte financieringsaanvraag in te dienen. Daarnaast dient u te beschikken over: 

  • een concreet en onderbouwd restauratie- en/of verduurzamingsplan;
  • een investerings- en financieringsplan;
  • een exploitatiebegroting met grondige onderbouwing;
  • een vaststelling van de onderhoudskosten door een aangwezen bouwkundig bureau en/of;
  • een Energiescan Monumenten uitgevoerd door een DuMo-adviseur, voorzien van een energieprestatieadvies.

Nadat wij de bovenstaande stukken hebben ontvangen, volgt een beperkte kredietbeoordeling. Deze beoordeling leidt niet automatisch tot het daadwerkelijk verstrekken van de lening: hiervoor is een volledige kredietbeoordeling nodig. Wel kunnen wij overgaan tot het reserveren van het leningbedrag. Aanvullende voorwaarde is wel dat wij beschikken over alle ons conveniërende informatie over de eigenaar en het monument.

Wat als er geen budget meer is

Totdat er weer gelden beschikbaar zijn uit nieuw budget of vrijgevallen reserveringen, komt u aanvraag op een wachtlijst. De compleetheid van uw aanvraag en de inhoudelijke beoordeling door het Restauratiefonds en het moment waarop gestart kan worden met de restauratie bepalen de prioriteit bij toekenning van de toekomstige reserveringen.

Bevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de reservering en de plaatsing op de wachtlijst.

Rentepercentage 

Gedurende de reservering staat het rentepercentage van de Restauratiefondsplus-hypotheek en/of Duurzame Monumentenplus-Lening niet vast. Het definitieve percentage wordt pas vastgesteld na een positieve volledige kredietbeoordeling en het uitbrengen van de offerte door het Restauratiefonds.

Reserveren

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid tot reserveren? Neem dan contact op met onze accountmanager Remco Vos, tel. 06 22 39 23 48​.

Heeft u een vraag?

remco
Onze herbestemmingsspecialist is Remco Vos. Bel hem via
06 22 39 23 48