Amsterdams Restauratiefonds

Amsterdams Restauratiefonds

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Amsterdam. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek, voor het restaureren van uw monument.

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek is annuïteitenlening met een lage rente. U komt in aanmerking voor deze lening wanneer u eigenaar bent van een gemeentelijk monument in Amsterdam en kosten gaat maken voor het restaureren van uw monument. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten. 

Interesse in het Amsterdams Restauratiefonds?

Wij hebben vanuit het Amsterdams Restauratiefonds al veel eigenaren kunnen ondersteunen met een financiering voor de restauratie van hun pand. Alle middelen in het fonds zijn inmiddels benut. De rente en aflossing van iedere uitgeleende euro vloeit terug in het fonds, vanuit deze revolverende werking komen telkens nieuwe middelen beschikbaar. Neem contact op met Bernard Brons, accountmanager om uw interesse kenbaar te maken.

Amsterdams gemeentelijk monument?

U kunt op de website van de gemeente Amsterdam nakijken of uw pand een gemeentelijk monument is.
Bezoek de website van Gemeente Amsterdam: Monumenten & Archeologie

Vragen

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20 of
Mobiel 06 10 70 39 98
E-mail b.brons@restauratiefonds,nl

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij de gemeente Amsterdam:

Bureau Monumenten & Archeologie 
Monumentenadviseur
André Winder
Telefoon 020 251 49 00
E-mail: erfgoed@amsterdam.nl

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Amsterdams Restauratiefonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Amsterdam en gaat u kosten maken voor het restaureren van uw monument. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met uw gemeente of provincie voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • Restauratiewerkzaamheden die u zelf uitvoert komen niet voor financiering in aanmerking
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • U heeft een Amsterdams gemeentelijk monument
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, of het pand constructief herstelt; de zogenaamde subsidiabele kosten

De aanvraag

 • U wilt een bedrag tussen de 25.000 euro en 250.000 euro lenen
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

Hoogte van de lening

De hoogte van de Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek wordt bepaald door de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten die u maakt voor de duurzame instandhouding van het monument. Denk aan cascoherstel van fundering, kap, muren, vloeren. Kosten voor normaal onderhoud, verbetering of vervanging van technische installaties vallen hier niet onder. De definitieve hoogte van de lening wordt achteraf, onder andere aan de hand van de facturen, vastgesteld.

Looptijd

De looptijd is maximaal 30 jaar.​ De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

De Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt.  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek. De Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl