Deventer Restauratiefonds

Deventer Restauratiefonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument, gemeentelijk monument of een ander monument in Deventer? Dan kunt u mogelijk de Deventer Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Als eigenaar van een rijksmonument, gemeentelijk monument of een ander monument in Deventer kunt u mogelijk de Deventer Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. U krijgt hier meer informatie over deze hypotheek.​​

 • Voor beeldbepalende panden, rijkmonumenten en gemeentelijke monumenten in de gemeente Deventer
 • Er geldt geen minimum of maximum bedrag
 • Lenen tegen lage rente

Welke monumenten komen in aanmerking?

De laagrentende leningen uit het Deventer Restauratiefonds worden (met name) ingezet voor de restauratie van industrieel erfgoed in deze stad. Een voorbeeld is de Raambuurt, een industriële 19e-eeuwse wijk in de oude binnenstad die bestaat uit fabrieken en arbeiderswoningen. Ook de wijk Buiten Noordenberg is aangewezen. Deze wijk is een mengeling van arbeiderswoningen en chiquere herenhuizen uit de jaren 1880 - 1890.

De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. Er is geen minimum- of maximum bedrag.

Gemeente Deventer

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij de gemeente Deventer.

Afdeling Ruimtelijk Erfgoed
Telefoon:14 0570
E-mail: via contactformulier

Website afdeling Ruimtelijk Erfgoed

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Deventer Restauratiefonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
20 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een rijksmonument, gemeentelijk monument of een ander monument in Deventer kunt u mogelijk de Deventer Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met de gemeente Deventer voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • U heeft een monument binnen de gemeente Deventer.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, of het pand constructief herstelt; de zogenaamde subsidiabele kosten.

De aanvraag

 • De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de gemeentelijke monumentenverordening.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rente staat de hele looptijd vast.

Hoogte van de lening

De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. Er is geen minimum- of maximum bedrag.

Looptijd

De looptijd is meestal 20 jaar. In overleg met de gemeente is 5 of 10 jaar meer mogelijk. De lening kan dus maximaal 30 jaar lopen.

De looptijd kan korter zijn als:

 • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. 
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 20 jaar.

Maandbedrag

Er geldt geen minimaal maandbedrag aan rente en aflossing.

De Deventer Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar. In onderling overleg met de gemeente Deventer kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Deventer Restauratiefonds-hypotheek. De Deventer Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Deventer Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

De rentevaste periode voor een Deventer Restauratiefonds-hypotheek is gelijk aan de totale looptijd. Dit betekent dat er zekerheid is voor wat betreft de hoogte van de rente gedurende de looptijd. De rente zal hierdoor niet stijgen of dalen met mogelijke verandering van de lasten.

Lening moet u terugbetalen

De Deventer Restauratiefonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Deventer Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Deventer Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl