Duurzame Monumenten-Lening

Duurzame Monumenten-Lening

Bent u eigenaar van een rijksmonument en wilt u uw pand verduurzamen? Dan kunt u mogelijk een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen. Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. 

 • Lenen tegen een lage rente
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over
 • De Duurzame Monumenten-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Deze Verklaring Energiebesparing Rijksmonument bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening. Lees verder bij aandachtspunten voor extra informatie.

Let op: het is ook mogelijk om de investeringen in energiebesparende maatregelen te laten bepalen door een bouwkundig bureau. Dan is de verklaring door de betrokken aannemer / installateur niet noodzakelijk, aangezien het bouwkundig bureau de verklaring afgeeft. Dit is alleen mogelijk als het bouwkundig bureau ook de instandhoudingskosten voor restauratie/onderhoud voor u vaststelt voor een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek.  

Lees meer over deze mogelijkheid:  Zo laat u de instandhoudingskosten bepalen.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

Maatregelenlijst voor eigenaren 
Maatregelenlijst voor VvE’s 

Verklaringen voor betrokken aannemer/installateur

Verklaring Energiebesparing rijksmonument voor eigenaren 
Verklaring Energiebesparing rijksmonument voor VvE's 

Duurzaamheidsadvies

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een duurzame monumenten adviseur in die u kan informeren over de monumentale waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. 

Tip: naast duurzaamheidsleningen heeft het Restauratiefonds een budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden.

Meer over duurzaamheidsadvies en de vergoedingsregeling

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder op een aantal aandachtspunten

Huidige rentetarieven voor Duurzame Monumenten-Lening

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een rijksmonument en wilt u uw pand verduurzamen? Dan kunt u mogelijk een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Specifieke informatie voor VvE's

Op onze website vindt u meer informatie over het verstrekken van leningen aan VvE’s. Daar staat uitgebreide informatie over de voorwaarden en kenmerken. Daarnaast kunt u veel informatie vinden in de checklist voor VvE’s. 

Vereisten

U als eigenaar

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • U heeft een (onherroepelijke) omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Uw monument

 • U bent eigenaar van een rijksmonument, of de aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex.

De aanvraag

 • De Verklaring Energiebesparing Rijksmonument is door de betrokken aannemer/installateur ondertekend of u heeft een verklaring van een bouwkundig bureau dat door het Restauratiefonds geselecteerd is. 
 • Eigenaar: minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000. Zie maatregelenlijst.
 • VvE: minimaal € 25.000 en maximaal € 300.000. Maximaal € 30.000  per appartementsrecht.

Download het Voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente van de Duurzame Monumenten-Lening ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,5% bij een rentevaste periode van 10 jaar. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

​De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Hoogte lening

De hoogte van de Duurzame Monumenten-Lening is 100% van de vastgestelde kosten, zoals verklaard door de betrokken aannemer en/of installateur of een bouwkundig bureau, maar niet hoger dan de maximale hoogte van de lening.  

Eigenaar

Het minimum bedrag is € 2.500 en het maximum bedrag is € 100.000.

VvE

Het minimum bedrag voor een VvE is € 25.000. Een VvE mag meerdere leningen aanvragen maar tezamen nooit voor meer dan € 30.000  per appartementsrecht betreffende een wooneenheid. Het maximum bedrag voor een totale VvE is € 300.000 (inclusief lening van het Restauratiefonds voor restauratie).
De hoogte van de Duurzame Monumenten-Lening wordt achteraf definitief door het Restauratiefonds vastgesteld.

Looptijd

De Duurzame Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar. Korter is mogelijk afhankelijk van de technische levensduur. 

Maandbedrag

De Duurzame Monumenten-Lening wordt op annuïtaire wijze afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. 

Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening (Ondernemen in een monument). 

Zekerheden

Eigenaar

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. 

VvE

Verstrekking van de Duurzame Monumenten-Lening door middel van een notariële akte van geldlening (zonder zekerheid). Wij kunnen eventueel aanvullende zekerheden vragen.

Uitbetaling van de kosten

U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennisneemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Duurzame Monumenten-Lening aanvraagt.

Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Duurzame Monumenten-Lening. De Duurzame Monumenten-Lening heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Duurzame Monumenten-Lening definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Rentevaste periode

Na 10 jaar verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Maar wat u wel weet is dat de rente altijd 3% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%. Let op: Na afloop van de rentevaste periode zal de op dat moment geldende minimum basisrente voor nieuw te verstrekken Duurzame Monumenten-Leningen (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing zijn.

De lening moet u terugbetalen

De Duurzame Monumenten-Lening moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Duurzame Monumenten-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Duurzame Monumenten-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl