Hilversums Restauratiefonds

Hilversums Restauratiefonds

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Hilversum? Dan kunt u de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Het Hilversums Restauratiefonds kan aangevraagd worden voor financiering van restauratiekosten aan gemeentelijke monumenten in de gemeente Hilversum.

 • Voor de restauratie van uw gemeentelijke monument
 • Lening tot 100% van de instandhoudingskosten mogelijk
 • Lenen tegen een lage rente

U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele restauratiekosten aanvragen. De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de gemeente Hilversum kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van een monument.

Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld, of het pand constructief wordt hersteld en die het normale onderhoud te boven gaan; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden. Dat kan ook het interieur betreffen. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 150.000 euro.

Vragen 

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:
Bernard Brons
Telefoon  088 - 253 90 20
Mobiel 06 10 70 39 98
E-mail: b.brons@restauratiefonds.nl

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele restauratiekosten kunt u terecht bij de gemeente Hilversum:

Annette Koenders
Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
Telefoon 035-6292629
E-mail: a.koenders@hilversum.nl

Friederike Hensch
Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
Telefoon 035-6292631
E.mail: f.hensch@hilversum.nl

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Hilversums Restauratiefonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
30 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Hilversum? Dan kunt u de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Specifieke informatie voor VvE's 

Op onze website vindt u meer informatie over het verstrekken van leningen aan VvE’s. Daar staat uitgebreide informatie over de voorwaarden en kenmerken. Daarnaast kunt u veel informatie vinden in de checklist voor VvE’s. 

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • U bent eigenaar (natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon; kerkgenootschappen of een Vereniging van Eigenaren) van een gemeentelijk monument in Hilversum.
 • Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld, of het pand constructief wordt hersteld en die het normale onderhoud te boven gaan; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden. Dat kan ook het interieur betreffen.

De aanvraag

 • U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen (kosten die gemaakt worden voor de het in stand houden van een monument). De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 150.000 euro. 
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 30 jaar. 

Hoogte van de lening

U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de gemeente Hilversum kosten die gemaakt worden voor de het in stand houden van een monument.

Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld, of het pand constructief wordt hersteld en die het normale onderhoud te boven gaan; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden. Dat kan ook het interieur betreffen. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 150.000 euro. 

Looptijd

De looptijd is maximaal 30 jaar en wordt afgestemd op de aard van de werkzaamheden met een veelvoud van 5 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. 
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

De Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening (Ondernemen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Vereniging van Eigenaren (VvE )

Het minimum bedrag voor een VvE is € 25.000. Een VvE mag meerdere leningen aanvragen maar tezamen nooit voor meer dan € 30.000  per appartementsrecht betreffende een wooneenheid (inclusief eerder verstrekte leningen). 

De hoogte van de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek wordt achteraf definitief door de gemeente Hilversum vastgesteld.

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek. De Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

De rentevaste periode voor een Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek is gelijk aan de totale looptijd. Dit betekent dat er zekerheid is voor wat betreft de hoogte van de rente gedurende de looptijd. De rente zal hierdoor niet stijgen of dalen met mogelijke verandering van de lasten.

Lening moet u terugbetalen

De Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Hilversumse  Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

 

Bezoek Herbestemming.nl