Kerken Nevenfunctie-Lening

Kerken Nevenfunctie-Lening

Gaat u aan de slag met werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van uw rijksmonumentale kerk verruimen? Dan kunt u mogelijk een laagrentende Kerken Nevenfunctie-Lening aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Met de Kerken Nevenfunctie-Lening financiert u werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen. U kunt hierbij denken aan sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Met deze nevenactiviteiten kan de kerk extra inkomsten genereren. De Kerken Nevenfunctie-Lening kan ook ingezet worden voor duurzaamheidsmaatregelen of de financiering van herbestemmingskosten. Bij duurzaamheid gaat het om maatregelen die leiden tot minder energieverbruik, duurzamer energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat in de kerk. Bij herbestemming gaat het om het geven van een nieuwe functie aan het gebouw.

 • Verruim de gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw
 • Verduurzaming of herbestemming van het kerkgebouw
 • Laagrentende financiering voor het doen van de benodigde aanpassingen

Aanpassen van een kerk met een beschermde status vereist maatwerk. Niet alle maatregelen zijn bij alle rijksmonumenten mogelijk. Neem voordat u een aanvraag indient altijd eerst contact op met de ambtenaar Monumentenzorg van uw gemeente om te bespreken welke maatregelen in uw kerk wel of niet mogelijk zijn. Heeft de gemeente geen specialisten in huis, schakel dan een adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

Zorg voor een goed onderbouwd plan

De Kerken Nevenfunctie-Lening is geen subsidie. U sluit een lening af en dat betekent dat u maandelijks rente en aflossing betaalt. Dat moet u wel op kunnen brengen. Misschien lukt dat wel omdat u meer inkomsten genereert met nevenactiviteiten en een nieuwe functie of dat uw kosten dalen door het toepassen van energiebesparende maatregelen. De onderbouwing van uw plan is dus belangrijk, ook voor u.

Doel werkzaamheden: toekomstbestendige kerk

U gaat werkzaamheden laten uitvoeren met het doel de gebruiksmogelijkheden van de kerk te verruimen. Het gaat om werk aan onderdelen van het pand die aard- en nagelvast verbonden zijn.  De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de Kerken Nevenfunctie-Lening:

 • roerende goederen 
 • kosten aan het orgel
 • kosten voor onderhoud of restauratie

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Kerken Nevenfunctie-Lening

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
15 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Wilt u werkzaamheden laten uitvoeren met het doel de gebruiksmogelijkheden van de kerk te verruimen? Vraag dan een laagrentende Kerken Nevenfunctie-Lening aan.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar:

 • U heeft een goed onderbouwd plan

Uw kerk:

 • De kerk is een rijksmonument
 • De werkzaamheden verruimen de gebruiksmogelijkheden van de kerk
 • Voor een niet-monumentaal bijgebouw kan de lening alleen aangevraagd worden als dit onlosmakelijk met het monument verbonden is.

De aanvraag:

 • U kunt per kerk maar één keer gebruik maken van deze regeling
 • De gemeente heeft een (onherroepelijke) omgevingsvergunning afgegeven voor de werkzaamheden, de monumentale waarden van de kerk worden niet aangetast.

Download het voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De KNL heeft een looptijd van 15 jaar, maar kan ook voor een kortere periode worden afgesloten. De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening.

Hoogte van de lening

De lening bedraagt maximaal 50.000 euro. De hoogte wordt bepaald door de werkzaamheden die als doel hebben de gebruiksmogelijkheden van de kerk te verruimen, verduurzaming en herbestemming. Het gaat om werkzaamheden aan (onderdelen van) het pand die aard- en nagelvast verbonden zijn en dus niet om roerende goederen (zoals tafels, stoelen, ICT, een geluidsinstallatie). Ook kosten aan het orgel behoren niet tot de grondslag van de lening. Het betreffen ook geen kosten voor onderhoud of restauratie van het gebouw.

Denk op het gebied van investering aan:

 • Aanbrengen van een pantry zodat er koffie gezet kan worden;
 • Aanbrengen van een toiletgroep;
 • Toevoegen van een culturele functie;
 • Maatregelen die leiden tot minder energiegebruik, duurzamer energieverbruik en/of verbetering van het binnenklimaat;
 • Herbestemming tot een nieuwe functie.

Als de eigenaar de BTW terug kan vragen, wordt de grondslag van de lening exclusief BTW bepaald.

Looptijd

De looptijd is maximaal 15 jaar.

Maandbedrag

De Kerken Nevenfunctie-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening

Zekerheden

In principe vindt er een hypothecaire inschrijving plaats op de kerk. Heeft u hier bezwaar tegen? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Mogelijkerwijs is de Stichting Kerkelijk geldbeheer (SKG) bijvoorbeeld bereid een betaalbelofte af te geven, zodat als er betalingsproblemen ontstaan, SKG garant staat voor de Kerken Nevenfunctie-lening.

Aandachtspunten

Verplichte verzekering

U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Voorlopige toekenning

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Kerken Nevenfunctie-Lening. De Kerken Nevenfunctie-lening heeft dan een voorlopig karakter. Nadat het Restauratiefonds heeft geconstateerd dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Kerken Nevenfunctie-lening definitief vast. Het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte. 

Toenemende netto maandlasten

Wordt de rijksmonumentale kerk gebruikt voor eigen bewoning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe. De Kerken Nevenfunctie-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe. 

Lening moet u terugbetalen

De Kerken Nevenfunctie-lening moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Bij verkoop van het monument moet het restant volledig worden afgelost. 

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Kerken Nevenfunctie-lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Kerken Nevenfunctie-lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl