Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet-woonhuis

Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet-woonhuis

Bent u eigenaar van een monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van uw pand? Dan kunt u mogelijk een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek (niet-woonhuis) is een annuïteitenlening met een lage rente. U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming of verduurzaming. U vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door de provincie Noord-Holland en voordat u begint met de werkzaamheden. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro.

De eigenaren van de volgende soorten monumenten komen in aanmerking voor een aanvraag:

 • gemeentelijk monument dan wel door de desbetreffende gemeente is erkend als beeldbepalend of karakteristiek en dat in oorsprong behoort tot het industrieel, religieus of agrarisch erfgoed van die gemeente;
 • provinciaal monument;
 • rijksmonument. 

Interesse in het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten?

Wij hebben vanuit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten al veel eigenaren kunnen ondersteunen met een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun pand. Er zijn op dit moment beperkt middelen beschikbaar. Omdat de rente en aflossing van iedere uitgeleende euro terugvloeit in het fonds, komen vanuit deze revolverende werking telkens nieuwe middelen beschikbaar. Wilt u weten of er nog budget beschikbaar is, neem dan contact op met de provincie.

Om uw interesse voor het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten kenbaar te maken en om overige financieringsmogelijkheden te bespreken, kunt u contact opnemen met onze accountmanager Bernard Brons.

Vragen 

Heeft u vragen over andere financieringsmogelijkheden in de provincie Noord-Holland? Neem dan contact op met onze accountmanager:

Bernard Brons
Telefoon  088 - 253 90 20
Mobiel  06 10 70 39 98
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij de provincie Noord-Holland:

Ernst van der Kleij
Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
Telefoon 06 18 60 94 19
E-mail  kleije@Noord-Holland.nl

Ook op het subsidieloket staat meer informatie over de regeling.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet-woonhuis

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van uw pand? Vraag dan de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek aan. Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten, verduurzamingskosten en herbestemmingskosten gefinancierd worden.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met de provincie Noord-Holland voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent eigenaar (natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon of een   kerkgenootschap) van een monument dat in oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning.
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • Indien u eigenaar bent van een rijksmonument en u gaat restaureren, neem dan contact op met onze accountmanager.

Uw monument

 • Is een gemeentelijk monument dan wel door de desbetreffende gemeente is erkend als beeldbepalend of karakteristiek en dat in oorsprong behoort tot het industrieel, religieus of agrarisch erfgoed van die gemeente of;
 • Is een provinciaal monument of een rijksmonument.
 • Uw monument staat in de provincie Noord-Holland.
 • Uw monument is geen overheidseigendom.

De aanvraag

 • U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen (kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van een monument: restauratie, herbestemming en verduurzaming). De provincie Noord-Holland stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro. 
 • De provincie Noord-Holland heeft bij het afgeven van de beschikking vastgesteld dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun, dat wil zeggen dat de door u genoten financiële steun valt binnen de wettelijke kaders.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar. 

Hoogte van de lening

U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de provincie Noord-Holland kosten die gemaakt worden voor restauratie-, herbestemming- en verduurzamingskosten. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro. 

Looptijd

De looptijd is maximaal 30 jaar en wordt afgestemd op de aard van de werkzaamheden met een veelvoud van 5 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. 
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

De Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening (Ondernemen in een monument). 

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek . De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl