Restauratiefonds-hypotheek zakelijk

Restauratiefonds-hypotheek zakelijk

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u uw monument restaureren of onderhouden? Dan kunt u mogelijk een Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Monument

Wat houdt deze lening in?

De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten die u maakt (voor restauratie en/of onderhoud). U vraagt de hypotheek aan nadat de instandhoudingskosten zijn bepaald door een bouwkundig bureau, geselecteerd door het Restauratiefonds.  

 • U leent tegen een lage rente vanaf 1,5%
  (3% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%)  
 • U kunt 100% van de instandhoudingskosten financieren
 • U kunt onbeperkt vergoedingsvrij aflossen

Bepalen hoogte van de instandhoudingskosten


Voordat u een Restauratiefonds-hypotheek aanvraagt moet u eerst de instandhoudingskosten laten bepalen waar u een laagrentende lening voor kunt aanvragen. Vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus bepalen dit kostenloos voor u conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. 

Zo laat u de instandhoudingskosten bepalen

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Restauratiefonds-hypotheek zakelijk

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar (bij eigen woning hoofdverblijf) 1.0%
10 jaar (overige situaties) 1.5%
20 jaar (bij eigen woning hoofdverblijf) 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u uw monument restaureren of onderhouden? Dan kunt u mogelijk een Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Voorwaarden

U als eigenaar

 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden
 • U heeft  de instandhoudingskosten (voor restauratie en/of onderhoud) laten bepalen
 • U heeft een omgevingsvergunning
 • Uw kredietbeoordeling is positief

Uw monument

 • U bent eigenaar van een rijksmonument

De aanvraag

 • U heeft voor de werkzaamheden waarop uw aanvraag betrekking heeft geen subsidie aangevraagd 
 • Uw lening bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal € 300.000 per monument. Per organisatie geldt een maximum van € 10.000.000.
 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering.

Download het Voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,5%. 
Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Hoogte lening

De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek is maximaal 100% van de instandhoudingskosten (voor restauratie en/of onderhoud), zoals bepaald door het bouwkundig bureau. De grondslag van de lening is exclusief de BTW als u deze terug kunt vragen. Het Restauratiefonds heeft geen invloed op de hoogte van de vaststelling in de verklaring.
 
Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro. Het maximumbedrag voor is 300.000 euro per monument. Daarnaast geldt een maximum van 10.000.000 euro per organisatie.

De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek wordt achteraf definitief door het Restauratiefonds vastgesteld.

Looptijd

De Restauratiefonds-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. Omdat het maandbedrag minimaal 100 euro per maand is, is de looptijd dan korter.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

De Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.
 
Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening.

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Uitbetaling van de kosten

U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Restauratiefonds-hypotheek aanvraagt.

Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Restauratiefonds-hypotheek. De Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening  stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Restauratiefonds-hypotheek definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Restauratiefondshypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, maar omdat het rentedeel kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

De rentevaste periode 

Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Hierna verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. De rente is altijd 3% lager dan de marktrente. Let op: Na afloop van de rentevaste periode is de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Restauratiefondsplus-hypotheken (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing.

U gaat een verplichting aan om het monument onderhouden

Als u een Restauratiefonds-hypotheek afsluit, bent u verplicht deze financiering te gebruiken om het monument te onderhouden​.

De lening moet u terug betalen

De Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Start aanvraag

Bent u geïnteresseerd in deze hypotheek? Maak dan een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nu

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nu