Restauratiefondsplus-hypotheek

Restauratiefondsplus-hypotheek

Gaat u aan de slag met grootschalige restauratie en/of onderhoud aan een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis? Dan kunt u mogelijk een Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Gaat u binnenkort een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis volgens www.monumentenregister.nl omvangrijk restaureren en/of onderhouden? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. 

De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties en/of onderhoud van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. Een grote restauratie gaat vaak gepaard met een herbestemming. Het Restauratiefonds deelt daarom graag zijn netwerk en kennis op het gebied van herbestemming van monumenten.

Onze specialist herbestemming denkt graag met u mee

Een herbestemming is vaak omvangrijk en complex. Bovendien zit er vaak veel tijd tussen de plan- en de realisatiefase. U heeft voor de aanvraag van een Restauratiefondsplus-hypotheek diverse stukken nodig zoals een Verklaring instandhoudingskosten, een businessplan en een taxatierapport. Neemt u vooral vroeg in het proces contact met ons op, zodat wij u tijdens het gehele traject kunnen begeleiden. Tijdens de planfase bestaat de mogelijkheid tot het reserveren van een Restauratiefondsplus-hypotheek. Met een reservering heeft u zekerheid over de beschikbaarheid van een laagrentende lening voor uw project. De daadwerkelijke aanvraag voor de Restauratiefondsplus-hypotheek kunt u online doen.

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanagers:

Onze accountmanagers bereikt u via 088 - 253 90 20 of financieringen@restauratiefonds.nl.

 • Grietje Hofstede-Jensma, regio Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland
  Telefoon 088 - 253 90 20 of
  Mobiel 06 13 61 12 74
  E-mail g.hofstede@restauratiefonds.nl
 • Remco Vos, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
  Telefoon 088 - 253 90 20 of
  Mobiel 06 22 39 23 48
  E-mail r.vos@restauratiefonds.nl
 • Bernard Brons, regio Noord- en Zuid-Holland
  Telefoon 088 - 253 90 20 of
  Mobiel 06 10 70 39 98
  E-mail b.brons@restauratiefonds.nl
 • Harry Kers, regio Utrecht, Gelderland, een aantal Stadsherstelorganisaties en het Caribisch deel van het Koninkrijk
  Telefoon 088 - 253 90 20 of
  Mobiel 06 51 40 37 32
  E-mail h.kers@restauratiefonds.nl

Niet direct aanvragen? Doe een reservering

U kunt ook een reservering doen. Dit geeft u tijd om de definitieve aanvraag compleet te maken. Meer over het doen van een reservering.

Bepalen hoogte van de instandhoudingskosten

Voordat u een Restauratiefondsplus-hypotheek aanvraagt laat u eerst de instandhoudingskosten bepalen waar u een laagrentende lening voor kunt aanvragen. Vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus bepalen dit kosteloos voor u conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Zo laat u de instandhoudingskosten bepalen

Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van €25.000,- per lening. Hierdoor kunnen toekomstige eigenaren het voordeel van de laagrentende lening benutten en wordt de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten vergroot. 

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Restauratiefondsplus-hypotheek

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Gaat u aan de slag met grootschalige restauratie en/of onderhoud aan een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis? Dan kunt u mogelijk een Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar:

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een rijksmonument.
 • U heeft voor de werkzaamheden waarop uw aanvraag betrekking heeft geen subsidie aangevraagd.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan. 
 • U heeft een (onherroepelijke) omgevingsvergunning of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.

Uw monument:

 • U heeft de instandhoudingskosten  voor restauratie en/of onderhoud laten bepalen.
 • Het beschermde monument of het zelfstandig onderdeel van het beschermde monument behoort niet tot de categorie 'woonhuizen'.
 • Het monument is niet in eigendom van een decentrale overheid zoals een  provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam.

De aanvraag:

 • U kunt alleen kosten financieren voor restauratie- en/of onderhoudswerkzaamheden waar u nog niet mee begonnen bent.
 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. 
 • U beschikt over een recent taxatierapport waarmee het Restauratiefonds akkoord gaat en waaruit zowel de marktwaarde als de executiewaarde voor en na restauratie blijken. Als het beschermde monument na de restauratie verhuurd wordt, moeten deze waarden in verhuurde staat bepaald worden.
 • Uw lening bedraagt minimaal 300.000 euro. Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal  voor de start van een herbestemming wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van 25.000 euro per lening.

Download het voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente van de Restauratiefondsplus-hypotheek ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5% bij een rentevaste periode van 10 jaar. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

​De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Hoogte van de lening

De hoogte van de Restauratiefondsplus-hypotheek is maximaal 100% van de instandhoudingskosten voor restauratie en/of onderhoud, zoals bepaald door het bouwkundig bureau. De grondslag van de lening is exclusief de BTW als u deze terug kunt vragen. Het Restauratiefonds heeft geen invloed op de hoogte van de vaststelling in de verklaring.

Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro per project. Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van 25.000 euro per lening. Het maximum is vastgesteld op 10.000.000 euro per organisatie.

Belangrijk om te weten: per organisatie of persoon is het maximale uitstaande leningsbedrag aan Restauratiefondsplus-hypotheek en Restauratiefonds-hypotheek samen 10.000.000 euro.

Looptijd

De Restauratiefondsplus-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest voor een kortere looptijd.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. Gedurende de looptijd wordt het te betalen rentedeel kleiner en het aflossingsdeel groter. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. 
Lees meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening.
Bekijk de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening.

Overdraagbaarheid

De lening is overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar. In de productvoorwaarden van een Restauratiefondsplus-hypotheek leest u onder welke voorwaarden een lening overdraagbaar is.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Uitbetaling van de kosten

U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in uw persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Voorlopige toekenning

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Restauratiefondsplus-hypotheek. De Restauratiefondsplus-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening  stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Restauratiefondsplus-hypotheek definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Hierna verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. De rente is altijd 3% lager dan de marktrente. Let op: Na afloop van de rentevaste periode is de op dat moment geldende basisrente voor nieuw te verstrekken Restauratiefondsplus-hypotheken (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing.

U gaat een verplichting aan om het monument onderhouden

Als u een Restauratiefondsplus-hypotheek afsluit, bent u verplicht om na de restauratie uw monument te onderhouden.

Lening moet u terug betalen

De Restauratiefondsplus-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Restauratiefondsplus-hypotheek lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Restauratiefondsplus-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl