Rotterdams Restauratiefonds

Rotterdams Restauratiefonds

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of beeldbepalend panden in een Beschermd Stadsgezicht of in een door B&W aan te wijzen gebied in Rotterdam? Dan kunt u de Rotterdamse Restauratie-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of beeldbepalend panden in een Beschermd Stadsgezicht of in een door B&W aan te wijzen gebied in Rotterdam? Dan kunt u de Rotterdamse Restauratie-hypotheek aanvragen. ​

U kunt een hypotheek voor 100% van de door de gemeente goedgekeurde subsidiabele kosten aanvragen. De hypotheek is bedoeld voor kosten die nodig zijn voor de instandhouding van het monument. Normaal onderhoud, comfortverbetering en vervanging of onderhoud van technische installaties vallen niet onder deze regeling.

 • Voor gemeentelijk monumenten of aangewezen beeldbepalende panden in Rotterdam.
 • Lenen tegen lage rente.
 • Het minimale hypotheekbedrag is 5.000 euro, als u een beeldbepalend pand in een Beschermd Stadsgezicht bezit. De maximale hoofdsom is dan 15.000 euro.
 • Voor een gemeentelijk woonhuismonument is de hypotheek maximaal 250.000 euro.
 • Voor andere gemeentelijke monumenten is de hypotheek maximaal 500.000 euro.

Vragen 

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

De heer Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20 of
Mobiel 06 10 70 39 98
E-mail b.brons@restauratiefonds.nl

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij de gemeente Rotterdam:

Bureau Monumenten
Telefoon: 14 010
E-mail: BWT-Monumenten@rotterdam.nl

Website van de gemeente Rotterdam

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Rotterdams Restauratiefonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
30 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of beeldbepalend panden in een Beschermd Stadsgezicht of in een door B&W aan te wijzen gebied in Rotterdam? Dan kunt u de Rotterdamse Restauratie-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met de gemeente Rotterdam voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • U bent eigenaar van een gemeentelijk monument of beeldbepalend panden in een Beschermd Stadsgezicht of in een door B&W aan te wijzen gebied in Rotterdam.
 • De hypotheek is bedoeld voor kosten die nodig zijn voor de instandhouding van het monument. Normaal onderhoud, comfortverbetering en vervanging of onderhoud van technische installaties vallen niet onder deze regeling.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, of het pand constructief herstelt; de zogenaamde subsidiabele kosten.

De aanvraag

 • U kunt een hypotheek voor 100% van de door de gemeente goedgekeurde subsidiabele kosten aanvragen.
 • Het minimale hypotheekbedrag is 5.000 euro, als u een beeldbepalend pand in een Beschermd Stadsgezicht bezit. De maximale hoofdsom is dan 15.000 euro.
 • Voor een gemeentelijk woonhuismonument is de hypotheek maximaal 250.000 euro.
 • Voor andere gemeentelijke monumenten is de hypotheek maximaal 500.000 euro.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rente staat de hele looptijd vast.

Hoogte van de lening

U kunt een hypotheek voor 100% van de door de gemeente goedgekeurde subsidiabele kosten aanvragen. De hypotheek is bedoeld voor kosten die nodig zijn voor de instandhouding van het monument. Normaal onderhoud, comfortverbetering en vervanging of onderhoud van technische installaties vallen niet onder deze regeling.

De hoogte van de Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek wordt bepaald door de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten die u maakt voor de duurzame instandhouding van het monument. Denk aan cascoherstel van fundering, kap, muren, vloeren. Kosten voor normaal onderhoud, verbetering of vervanging van technische installaties vallen hier niet onder. De definitieve hoogte van de lening wordt achteraf, onder andere aan de hand van de facturen, vastgesteld.

 • Het minimale hypotheekbedrag is 5.000 euro, als u een beeldbepalend pand in een Beschermd Stadsgezicht bezit. De maximale hoofdsom is dan 15.000 euro.
 • Voor een gemeentelijk woonhuismonument is de hypotheek maximaal 250.000 euro.
 • Voor andere gemeentelijke monumenten is de hypotheek maximaal 500.000 euro.

De hoogte van de Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek wordt bepaald door de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten die u maakt voor de duurzame instandhouding van het monument. Denk aan cascoherstel van fundering, kap, muren, vloeren. Kosten voor normaal onderhoud, verbetering of vervanging van technische installaties vallen hier niet onder. De definitieve hoogte van de lening wordt achteraf, onder andere aan de hand van de facturen, vastgesteld.

Looptijd

De looptijd is maximaal 30 jaar. De looptijd wordt afgestemd op de aard van de werkzaamheden, met een veelvoud van 5 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimaal maandbedrag aan rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

De Rotterdams Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek. De Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

De rentevaste periode voor een Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek is gelijk aan de totale looptijd. Dit betekent dat er zekerheid is voor wat betreft de hoogte van de rente gedurende de looptijd. De rente zal hierdoor niet stijgen of dalen met mogelijke verandering van de lasten.

Lening moet u terugbetalen

De Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Rotterdamse Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl