Laat de instandhoudingskosten bepalen

Door de instandhoudingskosten te laten bepalen krijgt u inzicht in de hoogte van de kosten die u kunt financieren tegen een lage rente. Dit is nodig om een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aan te vragen. Hieronder leest u hoe uw deze kosten kunt laten bepalen. 

Vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus maken de instandhoudingskosten conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten kosteloos voor u inzichtelijk. De hoogte van de instandhoudingkosten vormt de grondslag voor de aanvraag van de laagrentende lening bij het Restauratiefonds.

Voor de werkzaamheden waarvoor u een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aanvraagt kunt u geen subsidie aanvragen. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor verschillende werkzaamheden een lening en subsidie aanvragen om hiermee uw plan haalbaar te maken. Bijvoorbeeld door een laagrentende lening van 100% van de restauratiekosten aan te vragen bij het Restauratiefonds en een subsidie over de kosten voor klein onderhoud. Het is daarom verstandig om vóór aanvang van de werkzaamheden de afweging te maken.
 

Vul deze documenten in

Download hieronder de documenten om een verklaring aan te vragen bij het bouwkundige bureau

Aanvraagformulier voor de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument

Begrotingsmodel

Handleiding bij het invullen van het begrotingsmodel

 

Monumentnummer

Bij het invullen van het aanvraagformulier voor de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument heeft u het monumentnummer nodig. Deze kunt u in het monumentenregister vinden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 2: Vul de documenten in

Schakel uw aannemer, restauratie-architect of monumentenwachter in om het begrotingsmodel voor u in te vullen of samen met u in te vullen.

Stap 3: Maak uw aanvraag compleet

Deze documenten zijn nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen:

  • Ingevuld aanvraagformulier en begrotingsmodel
  • Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de werkzaamheden c.q. het bestek.
  • Recente foto’s (max. twee jaar oud): overzichtsfoto’s en detailfoto’s van de gebreken en/of schades.
  • Bouwtechnische tekening(en)
  • Een bouwtechnisch rapport (bijvoorbeeld van de Monumentenwacht) (indien aanwezig). Bij restauratie- en/of onderhoudswerkzaamheden boven de € 150.000 (inclusief BTW) is een bouwtechnisch rapport verplicht (max. twee jaar oud).

Stap 4: Mail alle documenten

Wanneer uw aanvraag compleet is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de omvang van de ingrepen plant het bureau een afspraak met u voor een bezoek op locatie.

Mail het ingevulde aanvraagformulier en begrotingsmodel inclusief benodigde bijlagen aan bij één van de vier bouwkundige bureaus in uw regio, afhankelijk van de provincie waarin het rijksmonument staat.

In de door u aangeleverde bijlagen staat welke werkzaamheden u gaat uitvoeren. De instandhoudingswerkzaamheden moet u specificeren.

Let op: Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het bureau uw aanvraag pas in behandeling kan nemen als alle noodzakelijke bijlagen zijn meegestuurd. In het aanvraagformulier staat beschreven welke bijlagen verplicht zijn. 

Stap 5: Beoordeling en eventuele afspraak

Het bouwkundige bureau beoordeelt of het verzoek compleet is.

Wanneer uw aanvraag compleet is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de omvang van de ingrepen plant het bureau een afspraak met u voor een bezoek op locatie.

 

Stap 6: Uitsluitsel over de hoogte

Vanaf het moment dat uw aanvraag compleet is bevonden start een termijn van 4 weken. Binnen deze termijn ontvangt u uitsluitsel over de hoogte van de instandhoudingskosten in de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument.

Stap 7: Laagrentende lening aanvragen

Het bedrag in de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument vormt de maximale hoogte waarvoor u een laagrentende lening kunt aanvragen bij het Restauratiefonds.

De door het bureau verklaarde instandhoudingskosten worden in de financieringsaanvraag bij het Restauratiefonds voor zover van toepassing verminderd met eventuele subsidies, verzekeringsuitkeringen en verrekenbare BTW.

Stap 8: Toetsing door het Restauratiefonds

Het Restauratiefonds toetst uw aanvraag en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om ook uw overige werkzaamheden te financieren.

Waarom werkt het Restauratiefonds samen met bouwkundige bureaus?

Vanaf 1 januari 2019 kunt u 100% van de instandhoudingskosten laagrentend lenen bij het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds heeft zelf geen technische expertise in huis om de instandhoudingskosten inzichtelijk te maken. Om die reden werkt het Restauratiefonds samen met vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus. De bureaus hebben kennis en ervaring op het gebied van het beoordelen van instandhoudingsplannen voor monumenten en het bepalen van subsidiabele kosten volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. 

Disclaimer

De informatie van het Restauratiefonds over deze bureaus is geheel vrijblijvend en kan niet als advies worden aangemerkt. Het Restauratiefonds heeft geen invloed op de hoogte van de instandhoudingskosten, zoals door de bureaus opgenomen in de verklaring.