Hoe kunt u de instandhoudingskosten laten vaststellen

Als u een concreet restauratieplan heeft (tekeningen van de oude en nieuwe situatie, bestek, begroting of offerte(s)), dan kan een geselecteerd bouwkundig bureau bepalen welke kosten de subsidiabele instandhoudingskosten zijn.


Een verzoek voor het bepalen van de instandhoudingskosten dient u in bij één van de geselecteerde bouwkundige bureaus. Hierbij is de provincie waarin het monument is gelegen bepalend voor het bureau dat het verzoek gaat uitvoeren. Op onze website staan de contactgegevens van de bouwkundige bureaus en het aanvraagformulier.

 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Bezoek door het bouwkundig bureau

De behandelaar van uw aanvraag bij het bouwkundige bureau zal op basis van alle informatie vaststellen of voor het bepalen van de instandhoudingskosten (onderhoud en/of restauratie) een bezoek aan het monument nodig is. Dat zal met name plaatsvinden bij grotere restauratieprojecten en/of grotere ingrepen bij monumenten waar veel herstel moet plaatsvinden.

De behandelaar komt dan naar de huidige situatie van het pand kijken. Naar aanleiding van onder andere uw begroting en het bouwbestek stelt het bouwkundig bureau de instandhoudingskosten vast op basis van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Dit hele traject duurt ongeveer 4 weken. Omdat deze instandhoudingskosten de basis zijn voor de hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek, is dit een belangrijk traject. De financiële haalbaarheid van uw restauratie kan hiervan afhangen.

Tips

  • Controleer op het aanvraagformulier goed welke stukken nodig zijn als bijlagen, dat scheelt doorlooptijd.
  • Vraag vooral tijdig aan. Wij adviseren u het verzoek ruim vóór de aanvang van de eerste restauratiewerkzaamheden in te dienen. Binnen 4 weken geeft het bouwkundige bureau normaliter de verklaring af.
  • Heeft u een Quick scan van de Monumentenwacht, stuur deze ook mee als extra onderbouwing.

Niet zonder toestemming Restauratiefonds beginnen

Ook al heeft u de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument ontvangen van het bouwkundig bureau. Heeft u nog geen offerte van ons: vraag om ‘toestemming start’.