Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht

Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in de gemeente Dordrecht? Dan kunt u mogelijk de gemeentelijke Restauratie-hypotheek Dordrecht aanvragen, voor restaureren en verduurzamen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in Dordrecht kunt u de gemeentelijke Restauratie-hypotheek Dordrecht aanvragen, voor restaureren en verduurzamen.  U kunt een hypotheek aanvragen als u door de gemeente Dordrecht wordt aangemerkt als fiscaal relevante eigenaar. Dat wil zeggen dat u belastingplichtig bent ingevolge de wet op de Inkomstenbelasting 2001 of de wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

 • Voor gemeentelijk monumenten of aangewezen beeldbepalende panden in Dordrecht
 • Lenen tegen een lage rente
 • Ook financiering van maatregelen ter bevordering van duurzaam gebruik

De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. Het maximale bedrag is 500.000 euro.

Bent u volgens de gemeente Dordrecht een zogenaamd 'niet-fiscaal relevante eigenaar'? Dan mag u een subsidie aanvragen. Hiervan kan sprake zijn bij een stichting of kerkbestuur. Informatie hierover kunt u nalezen op de website Monumentenzorg van de Gemeente Dordrecht.

Vragen

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

De heer Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20 of
Mobiel 06 10 70 3998
E-mail b.brons@restauratiefonds.nl​

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij de
gemeente Dordrecht:

Vakteam Erfgoed
Telefoon 078-770 4906
monarch@dordrecht.nl

Website Monumentenzorg Gemeente Dordrecht

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in de gemeente Dordrecht? Dan kunt u mogelijk de gemeentelijke Restauratie-hypotheek Dordrecht aanvragen, voor restaureren en verduurzamen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met de gemeente Dordrecht voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • U vraagt financiering aan voor een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in Dordrecht.

De aanvraag

 • De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. De maximale hypotheek is 500.000 euro.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

Hoogte van de lening

De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. Het maximale bedrag is 500.000 euro.

Looptijd

De looptijd is 20 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. 
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 20 jaar.

Maandbedrag

Er geldt geen minimaal maandbedrag voor rente en aflossing.

De lening van het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt.  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening (Ondernemen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek. De Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl