Cultuurfonds-hypotheek

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door de overheid beschermde panden. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. 

Wanneer komt u in aanmerking voor deze lening?

 • U bent eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument of een ander door de overheid beschermd pand

 • U gaat restaureren en bent nog niet begonnen met de werkzaamheden

Let op: er zijn ook nadelen en risico's aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. In een aantal provincies zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Wilt u zekerheid voordat u een aanvraag doet? Neem dan contact met ons op via 088 – 253 90 20. 

Cultuurfonds-hypotheek in de volgende provincies

Het budget in Cultuurfonds-hypotheken verschilt per provincie. In de volgende provincies kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen: Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. In Flevoland en Limburg bestaat geen Cultuurfonds-hypotheek. Bijvoorbeeld: In Drenthe heeft de provincie het Drents Monumentenfonds. In Friesland, Groningen en Overijssel is de regeling verbreed; ook herbestemmings- en verduurzamingskosten komen in aanmerking voor financiering. Bent u eigenaar van een monument in Friesland, Groningen of Overijssel lees dan de aanvullende voorwaarden voor Cultuurfonds-hypotheek in Friesland, Groningen en Overijssel.  

 

Andere opties: Regionale Restauratiefonds-hypotheek of Monumenten-hypotheek

Komt u niet in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek? Bekijk dan eens de mogelijkheden van de Regionale Restauratiefonds-hypotheek.  Is de Cultuurfonds-hypotheek of een Regionale Restauratiefonds-hypotheek geen optie voor u of wilt u bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken financieren? Dan helpt Nationaal Restauratiefonds u graag met een Monumenten-hypotheek. Dit is een lening met een marktconforme rente. In tegenstelling tot de Cultuurfonds-hypotheek kunt u de Monumentenhypotheek gebruiken voor zowel restauratie als andere kosten.

Regionale Restauratiefonds-hypotheek
Monumenten-hypotheek: (annuïtair) 

Rentetarief

 • 1,5%
  Vast voor de gehele looptijd van de lening

Voorwaarden

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • Uw monument is beschermd als gemeentelijk of provinciaal monument; of door de gemeente aangewezen als beeldbepalend pand (in een beschermd stads- of dorpsgezicht).
 • Uw monument is geen overheidseigendom.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, of het pand constructief herstelt; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden.
 • Uw restauratie is nog niet gestart.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat de opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.
 • Er moet voldoende budget in het Cultuurfonds voor monumenten in uw provincie aanwezig zijn om u een Cultuurfonds-hypotheek toe te kennen.

Download het complete voorwaardenboek

De Cultuurfonds-hypotheek in provincie Friesland, Groningen en Overijssel is verbreed. Lees de aanvullende voorwaarden voor Friesland, Groningen en Overijssel.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Financier de restauratie van uw gemeentelijk- of provinciaal monument
Financier ook de aankoop van het monument

Stappenplan

 1. 1

  Eerst langs uw gemeente

  Op basis van uw restauratieplan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente. De gemeente bepaalt bovendien welk deel van de kosten voor constructief herstel en behoud van de monumentale waarden zijn. Hiermee wordt de hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek bepaald. De gemeente geeft dit aan op een speciaal formulier, dat u hieronder kunt downloaden.

  Download de Verklaring Gemeente Cultuurfondshypotheek

 2. 2

  Online aanvragen

  Nadat u de verklaring van uw gemeente heeft ontvangen kunt u de Cultuurfonds-hypotheek aanvragen bij het Restauratiefonds.

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer


  Tussentijds opslaan


  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

   

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de volgende documenten:

  • Een scan, in kleur, van uw paspoort of Europese Identiteitskaart.
  • De Verklaring subsidiabele kosten van uw gemeente of provincie als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 

 4. 4

  Offerte

  De accountmanager van uw regio neemt uw aanvraag in behandeling. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte met daarbij de financieringsvoorwaarden van het Restauratiefonds. Als u deze accepteert, stuurt u deze ondertekend retour.

  • 5

   Notaris

   Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

  Productkenmerken

  • Rente

   De rente van de Cultuurfonds-hypotheek ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. De rente staat de hele looptijd van de lening vast.

   ​De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

   Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.​

   Rekenvoorbeeld
    

   Basisrente

   Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

   Afslag

   Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

   Rente Restauratiefonds- hypotheek

   Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

   Voorbeeld 2:   3%-

   5%

   =-2%

   Uw rente is door de minimum rente 1,5%

  • Hoogte van de lening

   De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald door de subsidiabele kosten, die de gemeente vaststelt. De hypotheek bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro.

   Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland, Groningen en Overijssel kunnen eigenaren naast restauratie, ook een lening aanvragen voor herbestemming en verduurzaming van hun monument. Het maximaal te lenen bedrag is dan € 200.000.

  • Maandelijks vast bedrag rente en aflossing

   De Cultuurfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing.

  • Looptijd

   De Cultuurfonds-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

   • U kiest voor een kortere looptijd.
   • Uw lening relatief laag is. Omdat het maandbedrag minimaal 100 euro per maand is, is de looptijd dan korter.
   • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
  • Behandelingskosten

   Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

  • Zekerheden

   Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

  • Uitbetaling van de kosten

   U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

  Aandachtspunten

  Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijke zaken, voordat u een Cultuurfonds-hypotheek aanvraagt.

  Toenemende netto maandlasten

  Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening die op annuitaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

  Lening moet u terug betalen

  De Cultuurfonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

  Risico als de inkomsten dalen

  Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Cultuurfonds-hypotheek te betalen.

  Risico van restschuld

  Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Cultuurfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

  Heeft u een vraag?

  088 253 90 20
  contact