Cultuurfonds

Cultuurfonds

Bent u eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument in de provincie Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland? Dan kunt u mogelijk een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door de overheid beschermde panden. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. 

Wanneer komt u in aanmerking voor deze lening?

 • U bent eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument of een ander door de overheid beschermd pand

 • U gaat restaureren en bent nog niet begonnen met de werkzaamheden

Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. In een aantal provincies zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Wilt u zekerheid voordat u een aanvraag doet? Neem dan contact met ons op via 088 – 253 90 20. 

Cultuurfonds-hypotheek in de volgende provincies

Het budget in Cultuurfonds-hypotheken verschilt per provincie. In de volgende provincies kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen: Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. In Flevoland en Limburg bestaat geen Cultuurfonds-hypotheek en in Drenthe heeft de provincie het Drents Monumentenfonds. In Friesland, Groningen en Overijssel is de regeling verbreed; ook herbestemmings- en verduurzamingskosten komen in aanmerking voor financiering. Bent u eigenaar van een monument in Friesland, Groningen of Overijssel lees dan de aanvullende voorwaarden voor Cultuurfonds-hypotheek in Friesland, Groningen en Overijssel.  

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Cultuurfonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
30 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument in de provincie Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland? Dan kunt u mogelijk een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met uw gemeente of provincie voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. Download Verklaring Gemeente.
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Voorwaarden

U als eigenaar

 • Uw restauratie is nog niet gestart.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • Uw monument is beschermd als gemeentelijk of provinciaal monument; of door de gemeente aangewezen als beeldbepalend pand (in een beschermd stads- of dorpsgezicht).
 • Uw monument is geen overheidseigendom.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, of het pand constructief herstelt; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden.

De aanvraag

 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat de opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.
 • Er moet voldoende budget in het Cultuurfonds voor monumenten in uw provincie aanwezig zijn om u een Cultuurfonds-hypotheek toe te kennen.

De Cultuurfonds-hypotheek in provincie Friesland, Groningen en Overijssel is verbreed. Lees de aanvullende voorwaarden voor Friesland, Groningen en Overijssel.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente van de Cultuurfonds-hypotheek ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. De rente staat de hele looptijd van de lening vast.

​De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.​

Hoogte van de lening

De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald door de subsidiabele kosten, die de gemeente vaststelt. De hypotheek bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro.

Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland, Groningen en Overijssel kunnen eigenaren naast restauratie, ook een lening aanvragen voor herbestemming en verduurzaming van hun monument. Het maximaal te lenen bedrag is dan € 200.000.

Looptijd

De Cultuurfonds-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. Omdat het maandbedrag minimaal 100 euro per maand is, is de looptijd dan korter.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

De Cultuurfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing.

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening (Wonen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Uitbetaling van de kosten

U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijke zaken, voordat u een Cultuurfonds-hypotheek aanvraagt.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening die op annuitaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Lening moet u terug betalen

De Cultuurfonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Cultuurfonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Cultuurfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Rol van gemeenten bij het verstrekken van Cultuurfonds-hypotheken aan monumenteigenaren

De Cultuurfondsen dragen bij aan uw gemeentelijk monumentenbeleid. Daarmee is de gemeente een belangrijke partner in deze samenwerking. Daarnaast heeft de gemeente bij de verstrekking van een Cultuurfonds-hypotheek een belangrijke rol, namelijk:

 • Geeft een omgevingsvergunning af;
 • Bepaalt bovendien welk deel van de kosten voor constructief herstel en behoud van de monumentale waarden zijn. Hiermee wordt de hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek bepaald. De gemeente geeft dit aan op een speciaal formulier.
   Download de Verklaring Gemeente Cultuurfondshypotheek

In de provincie Overijssel, Friesland of Groningen?  

Als de gemeente de kosten van herbestemming en/of duurzaamheid vaststelt, toetsen zij ook op aanvullende kwaliteitscriteria.

Lees meer
Groen Gasthuis, Groningen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren, verduurzamen of  aankopen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl