Vernieuwd Cultuurfonds voor Monumenten: brede ondersteuning van monumenteigenaren in Friesland

Familie Klaver is een van de eigenaren die gebruik maakt van een lening uit het vernieuwde Cultuurfonds voor Monumenten in Friesland. Uit dit fonds kan nu ook naast de restauratie de verduurzaming of de herbestemming van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand laagrentend gefinancierd worden. Met een lening uit het Cultuurfonds wordt de voormalige zuivelfabriek in Achlum, waarin de familie Klaver chocoladefabriek KLAFA runt, volledig gerestaureerd. Vrijdag 14 juli kwamen de provincie Fryslân, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds samen in de fabriek om de verbreding van het Cultuurfonds te vieren. 

In het beschermde dorpsgezicht runt de familie Klaver al sinds 1997 de chocoladefabriek  KLAFA. De oude zuivelfabriek is in 1888 gebouwd en is een van de laatst overgebleven fabrieken van deze soort. De provincie vindt het belangrijk dat het pand in stand wordt gehouden en heeft een subsidie toegekend voor de restauratie. In combinatie met een Cultuurfonds-hypotheek staat het bijzondere pand in Achlum er straks weer prachtig bij en draagt het bij aan de levendigheid van het dorp.  

Provincie Fryslân hecht grote waarde aan het behoud van het Friese erfgoed. Met de toevoeging van extra middelen in het Cultuurfonds wil de provincie juist de eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden ondersteunen. Zodat onder meer ondernemers, zoals de familie Klaver, actief blijven in dorpen en daarmee te behouden wat waardevol is voor een stad of dorp. In het fonds is 2,5 miljoen euro beschikbaar. Door de samenwerking tussen de provincie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Restauratiefonds kunnen eigenaren nog beter ondersteund worden bij hun plannen. Want ondersteuning bij restauratie, herbestemming én duurzaamheid zorgt voor goed gebruik van erfgoed en maakt het toekomstproof.