Cultuurfonds-hypotheek

Cultuurfonds-hypotheek

Bent u eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument in de provincie Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland? Dan kunt u mogelijk een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, eventueel in combinatie met herbestemmen en/of verduurzamen, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor ‘niet-rijksmonumenten’: gemeentelijk monument, provinciaal monument, karakteristiek pand (specifiek aangewezen in een bestemmingsplan), specifiek aangewezen beeldbepalend pand (al dan niet in beschermd stads- of dorpsgezicht) of een ander door de lokale overheid specifiek aangewezen beschermd pand. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. 

Wanneer komt u in aanmerking voor deze lening?

 • U bent eigenaar van één van de volgende categorieën ‘niet-rijksmonumenten’: 
 • gemeentelijk monument; 
 • provinciaal monument;
 • karakteristiek pand, specifiek aangewezen in een bestemmingsplan;
 • specifiek aangewezen beeldbepalend pand, al dan niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • een ander door de lokale overheid specifiek beschermd pand, waarbij dit pand is opgenomen in een register van cultuurhistorisch waardevolle panden.
 • U gaat restaureren, herbestemmen en/of verduurzamen en bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.

De Cultuurfondsen voor Monumenten zijn een samenwerking tussen het Restauratiefonds en het Cultuurfonds en wordt mogelijk gemaakt door schenkingen van onze partners waaronder de provincies. Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. De financiële behoefte onder gemeentelijke monumenteigenaren is echter vele malen groter dan de beschikbare middelen in de Cultuurfondsen. Hierdoor zijn de meeste provinciale fondsen al leeg. 

Bent u gemeenteambtenaar?

U speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de kosten waarvoor een Cultuurfonds-hypotheek wordt aangevraagd. Download hier de Leidraad voor gemeenten en de Verklaring.

Leidraad

Verklaring

Alleen Cultuurfonds-hypotheek beschikbaar in provincie Noord-Brabant, Overijssel en Groningen

Op dit moment is het mogelijk om een Cultuurfonds-hypotheek aan te vragen in de provincie  Noord-Brabant, Overijssel en Groningen, de werkzaamheden moeten dan wel startklaar zijn. Let op: gezien de grote vraag kan het zijn dat er geen middelen beschikbaar zijn. Voor meer informatie over actuele beschikbaarheid, een aanvraag in deze provincies of alternatieven neemt u eerst contact op met een van onze Monumentencoaches

Op dit moment geen Cultuurfonds-hypotheek beschikbaar

In de volgende provincies kunt u op dit moment vanwege de grote vraag geen Cultuurfonds-hypotheek aanvragen:  Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Gelderland en Zeeland. In de fondsen zijn geen middelen beschikbaar. Neem contact met ons op voor mogelijke alternatieven zoals de Gelderse Monumenten-hypotheek of de Monumenten-hypotheek. In Drenthe heeft de provincie het Drents Monumentenfonds. Hiervoor kunt u ook terecht bij een van onze Monumentencoaches.

Let op: vanwege de grote vraag naar de Cultuurfonds-hypotheek kunt u ook helaas geen reservering maken en is er geen wachtlijst. 

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Cultuurfonds-hypotheek

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
30 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument in de provincie Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland? Dan kunt u mogelijk een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met uw gemeente of provincie voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. Download Verklaring Gemeente.
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • Uw restauratie is nog niet gestart.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • Uw monument is beschermd als:
 • gemeentelijk monument; 
 • provinciaal monument;
 • karakteristiek pand, specifiek aangewezen in een bestemmingsplan;
 • specifiek aangewezen beeldbepalend pand, al dan niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • een ander door de lokale overheid specifiek beschermd pand, waarbij dit pand is opgenomen in een register van cultuurhistorisch waardevolle panden.
 • U komt niet in aanmerking indien uw pand onderdeel vormt van een beschermd stads- of dorpsgezicht, maar zonder dat het specifiek is aangewezen als beschermd pand.
 • Uw monument is geen overheidseigendom.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, of het pand constructief herstelt; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden.

De aanvraag

 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat de opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.
 • Er moet voldoende budget in het Cultuurfonds voor monumenten in uw provincie aanwezig zijn om u een Cultuurfonds-hypotheek toe te kennen.
 • Bent u gemeenteambtenaar, dan speelt u een belangrijke rol in de vaststelling van de kosten. Download hier de leidraad voor de gemeenten.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente van de Cultuurfonds-hypotheek ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. De rente staat de hele looptijd van de lening vast.

​De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Hoogte van de lening

De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald door de subsidiabele kosten, die de gemeente vaststelt. De hypotheek bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 200.000 euro.

Looptijd

De Cultuurfonds-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimum maandbedrag voor rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.
De Cultuurfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing.

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening (Wonen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Uitbetaling van de kosten

U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijke zaken, voordat u een Cultuurfonds-hypotheek aanvraagt.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Lening moet u terugbetalen

De Cultuurfonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Cultuurfonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Cultuurfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Rol van gemeenten bij het verstrekken van Cultuurfonds-hypotheken aan monumenteigenaren

De Cultuurfondsen dragen bij aan uw gemeentelijk monumentenbeleid. Daarmee is de gemeente een belangrijke partner in deze samenwerking. Daarnaast heeft de gemeente bij de verstrekking van een Cultuurfonds-hypotheek een belangrijke rol, namelijk:

 • Geeft een omgevingsvergunning af;
 • Bepaalt bovendien welk deel van de kosten voor constructief herstel en behoud van de monumentale waarden zijn. Hiermee wordt de hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek bepaald. De gemeente geeft dit aan op een speciaal formulier.
   Download de Verklaring Gemeente Cultuurfondshypotheek

Voorwaarden herbestemmen en verduurzamen  

Als de gemeente de kosten van herbestemming en/of duurzaamheid vaststelt, toetsen zij ook op aanvullende kwaliteitscriteria.

Lees meer
Groen Gasthuis, Groningen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl