De Cultuurfonds-hypotheek

De Cultuurfonds-hypotheek is een financiering tegen een laag rentepercentage (5% onder de marktrente met een minimum 1,5%) voor een gedeelte van de restauratiekosten aan gemeentelijke monumenten. De hypotheek is beschikbaar in bijna alle provincies. In Flevoland, Drenthe en Limburg wordt het product niet aangeboden. Houdt u er wel rekening mee dat de beschikbare budgetten in sommige provincies beperkt zijn.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Belangrijkste voorwaarden en kenmerken van de Cultuurfonds-hypotheek

De lening bedraagt maximaal 100% van de kosten die de gemeente als subsidiabel aanmerkt (minus eventuele verzekeringspenningen en subsidies). De lening is minimaal € 10.000,- maximaal € 100.000,- per pand en in maximaal 30 jaar lost u deze lening af. Het is een annuïteitenlening, dit betekent dat u altijd rente en aflossing betaalt. U kunt de lening aanvragen als u een vaststelling van de subsidiabele kosten heeft en de omgevingsvergunning is verstrekt (minimaal ter inzage ligt, of de gemeente bevestigd heeft dat u geen vergunning nodig heeft). Als wij u na een kredietbeoordeling een offerte verstrekken, kunnen de werkzaamheden beginnen.

De rente ligt onder de marktrente voor hypotheken (met een minimum van 1,5%) en de rente staat voor de gehele looptijd vast. Het maandbedrag bestaat uit een rente- en aflossingsdeel. Het minimum maandbedrag is € 100,-.

Overige voorwaarden en kenmerken

 • Kunt u de BTW verrekenen, dan wordt de grondslag voor de lening gebaseerd op een bedrag exclusief BTW.
 • De lening wordt verstrekt met als zekerheid het recht van hypotheek op het beschermde monument.
 • Extra of complete aflossing is altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. 
 • U als aanvrager bent eigenaar of zakelijk gerechtigde van het pand en bent hierover volledig beschikkingsbevoegd. Het monument mag geen overheidseigendom zijn.
 • De uitkomst van de krediettoets is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • Appartementen, flats e.d. worden gezien als één pand.
 • U moet het pand verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaan de opstal- en CAR-verzekering.
 • Er moet voldoende budget in het Cultuurfonds voor monumenten aanwezig zijn in uw provincie.
 • Het Restauratiefonds rekent kosten voor de werkzaamheden die wij doen voor het tot stand brengen van een offerte.
 • In Friesland, Groningen en Overijssel zijn extra financieringsmogelijkheden wat betreft herbestemming en duurzaamheid. Het maximale leningsbedrag is hoger, namelijk € 200.000,-

Welke financiering past bij mij?

Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

 • Wat is de postcode en huisnummer van uw monument?
 • Wat betekent particulier?

  Particulier of zakelijk

  Particulier: het monument is uw eigen woning.
  Zakelijk: u vraagt financiering aan als rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting zijn.

 • Wat betekent restauratie

  Restauratie

  U onderhoudt uw monument, om de monumentale waarden van het pand te behouden.

 • Wat betekent herbestemmen

  Herbestemmen

  U geeft een nieuwe functie aan uw pand (bv. horeca- of zorgfunctie).

 • Wat betekent verduurzamen

  Verduurzamen

  U past energiebesparende maatregelen toe aan uw pand.

Download

Cultuurfonds-hypotheek