Bij de notaris

De financiering voor uw monument is rond; de restauratie kan bijna van start gaan. Voor het zover is, gaat u langs de notaris om de aankoop van uw moment te regelen en/of de hypotheek op uw monument te vestigen.

Het traject, stap voor stap

  • U ontvangt een bericht dat de stukken naar de notaris zijn opgestuurd. In dit bericht wordt u verzocht een afspraak te maken met uw notaris.
  • Plan een afspraak met de notaris van uw keuze voor het passeren van de akte.
  • Controleer of alle stukken die in de offerte opgevraagd zijn, voor het ondertekenen van de akte, daadwerkelijk in ons bezit zijn. U ontvangt van de notaris een conceptversie van de akte. Wij adviseren u deze voorafgaand aan de afspraak met de notaris door te nemen.
  • Tijdens de afspraak met de notaris wordt de akte gepasseerd, oftewel ondertekend.
  • Vervolgens wordt de hypotheek op uw monument gevestigd. Dat wordt in het Kadaster ingeschreven.
  • U krijgt een ondertekend exemplaar van de akte (het afschrift) mee. De notaris stuurt er ook een naar het Restauratiefonds.
  • Als de ondertekende akte bij het Restauratiefonds is ontvangen, wordt de Bouwrekening geopend, waarmee de volgende fase start.

Goed om te weten

Wijzigingen in uw situatie of hypotheek

Gedurende de looptijd van uw lening kan uw persoonlijke situatie wijzigen. Ook kunnen uw behoeften op het gebied van financiering veranderen.

Lees hier meer over

Contact

Wij helpen u graag met de vragen die u heeft. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

088 253 90 40

Specifieke vragen over het notariële gedeelte

Het Restauratiefonds helpt u graag verder wanneer u vragen heeft over notariële kwesties. Bijvoorbeeld als u meer wil weten over een hogere hypothecaire inschrijving, de financiering van de notariskosten en wijzigingen in uw situatie of hypotheek. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op.

  • Wanneer is een hogere hypothecaire inschrijving mogelijk?

    ​Misschien heeft u in de toekomst aanvullende financiering voor uw monument nodig. Bijvoorbeeld voor onderhoud van uw monument. Wellicht kan het Restauratiefonds deze - na een nieuwe positieve kredietbeoordeling - verstrekken. Om te voorkomen dat u dan opnieuw naar de notaris moet, kunt u op voorhand kiezen voor een ‘hogere hypothecaire inschrijving’. U leent hierdoor dus níet meer dan de lening waarvoor u op dit moment heeft gekozen en u heeft ook géén recht op een hogere lening. Wat u met een hogere inschrijving wél doet, is alvast de voorwaarden scheppen om in de toekomst eventueel een aanvullende financiering te kunnen regelen zonder tussenkomst van de notaris. Dat scheelt tijd en kosten. Houdt u er wel rekening mee dat de notariskosten nu, door de hogere inschrijving, iets hoger kunnen uitpakken.

  • Worden de notariskosten meegefinancierd?

    Als het gaat om een financiering voor restauratie, dient de notaris te worden betaald bij het passeren van de akte. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. U kunt de kosten achteraf wel declareren op uw Bouwrekening (als deze kosten zijn opgenomen in de offerte). Het Restauratiefonds heeft namelijk een geschat bedrag voor de notaris opgenomen in de financiering. Als het bedrag te hoog is ingeschat, dan wordt het resterende bedrag ook gestort op de Bouwrekening.

    Wanneer er sprake is van aankoop en/of overname van een financiering, dan verzorgt het Restauratiefonds de betaling van de notariskosten. 

    Als er geen Bouwrekening wordt geopend en wel een bedrag resteert na verrekening van het bij de notaris ingehouden bedrag, dan wordt dit resterende bedrag naar rato afgelost op uw leningen.