Waar bent u naar op zoek?

Zoekresultaten

289 resultaten

 • Nieuw: Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

  Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) start op maandag 3 april het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. De uitvoering van het programma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds.

 • Geef net als provincie Overijssel om en aan gemeentelijke monumenten

  Meer budget voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende, karakteristieke gebouwen in Overijssel

 • Verplicht label of niet, monumenten bewegen volop mee in de energietransitie

  De verduurzamingsslag is ook bij monumentale panden cruciaal. Daarmee blijft het gebruik van deze unieke panden betaalbaar, aantrekkelijk en behouden voor de toekomst.

 • Staatssecretaris Uslu en nieuwe directeur Restauratiefonds maken nader kennis op molenterrein De Otter 

  Op 25 januari bracht staatssecretaris Gunay Uslu op uitnodiging van het Nationaal Restauratiefonds een bezoek aan molenterrein De Otter in Amsterdam. Een nadere kennismaking met het fonds stond tijdens het bezoek aan deze bijzondere erfgoedlocatie centraal. Al sinds 1985 werkt het toenmalige ministerie van OCW samen met het Restauratiefonds in de ontwikkeling en uitvoering van de financiële paragraaf van het erfgoedbeleid. De impact van deze krachtenbundeling is zichtbaar op molenterrein De Otter in Amsterdam. Het molenterrein waar bijna 400 jaar geschiedenis weer toekomstbestendig wordt gemaakt. Rondom de oudste houtzaagmolen ter wereld uit 1631 komen rijksmonumenten, droogloodsen, molenaarschap en (hout)ambachten weer tot leven.

 • Meer geld voor Gelderse monumenten

  De provincie Gelderland stelt meer geld beschikbaar voor het Gelders Monumentenfonds.

 • Onze nieuwe directeur stelt zich aan u voor

  Begin januari 2023 start Uğur Özcan als directeur-bestuurder van het Nationaal Restauratiefonds.

 • Nu nog meer mogelijk met de vernieuwde Cultuurfondsen voor Monumenten

  Vanuit de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies in de Cultuurfondsen voor Monumenten is goed nieuws voor monumenteigenaren te melden. In alle negen deelnemende provincies is het nu mogelijk om naast de restauratie ook de verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten laagrentend te financieren. Dit was al mogelijk in de provincies Fryslân, Groningen en Overijssel. Zij waren een paar jaar geleden al de koplopers. Ook de Cultuurfondsen voor Monumenten in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland zijn nu vernieuwd. En is het maximale leningsbedrag verhoogd naar 200.000 euro

 • Extra geld voor behoud en restauratie karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

  De provincie vult het bestaande Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aan met € 1 miljoen. Dit fonds stelt eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek en beeldbepalend pand in staat om een lening aan te vragen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van het pand.

 • Behandeltijd mutatie of declaratie

  Heeft u een mutatieverzoek of een declaratieverzoek dat voor 31 december 2022 verwerkt moet worden, lever dit dan uiterlijk 12 december 2022 aan.

 • Doe maar gewoon DUURZAAM

  De bijeenkomst is voor professionals en initiatiefnemers van herbestemmingen van monumenten. Kennis, inspiratie en ontmoeten op een unieke plek staan hierbij centraal. De locatie is direct een inspirerende case, die het Restauratiefonds ook gefinancierd heeft.

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze Monumentencoaches denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 10.

Neem contact op Monumentencoaches