Monumenten zijn vaak de ‘smaakmakers’ in de gebouwde omgeving, waarvan het behoud verzekerd wordt door de monumentale status. Diezelfde status zorgt voor de mogelijkheid van financiële ondersteuning bij het in stand houden van een monument, in de vorm van een (laagrentende) lening.

Snel duidelijkheid

Om een eigenaar snel te kunnen adviseren heeft het Restauratiefonds een tool ontwikkeld, waar u op basis van postcode, huisnummer en werkzaamheden binnen 1 minuut kunt zien welke financieringsmogelijkheden passend zijn. Als adviseur kunt u met uw vragen rechtstreeks via mail en telefoon terecht bij onze specialisten.

 

Welke producten biedt het Restauratiefonds?

Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u eenvoudig zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw klant passen.

 • Wat is de postcode en huisnummer van het monument?
 • Wat betekent particulier?

  Particulier of zakelijk

  Particulier: Het monument is de eigen woning van uw klant.
  Zakelijk: Uw klant vraagt financiering aan als rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting zijn.

 • Wat betekent restauratie

  Restauratie

  Uw klant onderhoudt het monument, om de monumentale waarden van het pand te behouden.

 • Wat betekent herbestemmen

  Herbestemmen

  Uw klant geeft een nieuwe functie aan het pand (bv. horeca- of zorgfunctie).

 • Wat betekent verduurzamen

  Verduurzamen

  Uw klant past energiebesparende maatregelen toe aan het pand.

Contact

Als adviseur kunt u terecht bij de specialisten van het Restauratiefonds. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

088 253 90 20

Wat kan het Restauratiefonds financieren?

Restauratie en onderhoud vormen altijd de basis van een Restauratiefonds financiering. Daarnaast kunnen in combinatie met restauratie, verduurzaming en/of onderhoud ook andere zaken gefinancierd worden zoals de aankoop van het pand, verbetering en herbestemming.

Voor alle producten geldt:

 • Restauratie of verduurzaming is voorwaarde voor financiering

 • De grondslag van de laagrentende lening wordt vastgesteld door een aangewezen bouwkundig bureau (bij rijksmonumenten) of door de gemeente (bij overige monumenten)
 • In alle gevallen is een verleende omgevingsvergunning voor de werkzaamheden voorwaardelijk voor de financiering, tenzij gemeente verklaart dat geen vergunning noodzakelijk is.
 • Uitbetaling vindt plaats vanuit een bouwrekening op basis van declaraties.

Meest voorkomende leningsvormen voor monumenten

Hypotheek voor restauratie of onderhoud aan rijksmonument

 • U leent tegen een lage rente: 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% voor eigenaar-bewoners)
 • 10 of 20 jaar rentevast (na afloop zelfde formule, 3% onder de marktrente)
 • Onbeperkt aflossen zonder verschuldigde vergoeding

Meer over de Restauratiefonds-hypotheek 

Hypotheek voor grootschalige restauraties en herbestemming van rijksmonument

 • Voor rijksmonumenten die niet geregistreerd staan als woonhuis
 • Lenen tegen een lage rente
 • Reservering mogelijk

Meer over de Restauratiefondsplus-hypotheek

Aanvullende hypotheek

 • Voor rijks- en gemeentelijke monumenten of panden met een beschermde status
 • Voor restauratie, onderhoud, verduurzaming, verbetering en aankoop

 • Transparant rentetarief
 • Marktconforme rente
 • 20% per jaar aflosbaar zonder verschuldigde vergoeding

Meer over de Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij, lineair of annuïtair)

Lening voor duurzaamheidsmaatregelen aan rijksmonument

 • Lage rente vanaf 1%
 • 10 jaar of 20 jaar rentevast
 • Vergoedingsvrij aflossen
 • Ook als tweede hypotheek mogelijk

Meer over de Duurzame Monumenten-Lening

Lening voor duurzaamheidsmaatregelen aan rijksmonument dat niet als woonhuis staat geregistreerd

 • Lenen tegen een lage rente
 • Vergoedingsvrij aflossen
 • Reservering van de lening is mogelijk

Meer over de Duurzame Monumentenplus-Lening

Regionale financieringen

Naast de genoemde leningen zijn er ook regionale laagrentende regelingen. Het loont daarom altijd de moeite om te controleren van welke financieringsmogelijkheden een (potentiële) monumenteigenaar gebruik kan maken.

Bekijk alle regionale financieringen
 

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?