Opslagen voor (gedeeltelijk) verhuurde panden en zakelijke klanten

Voor nieuw te verstrekken leningen voor (gedeeltelijk) verhuurde panden en leningen aan rechtspersonen en andere zakelijke relaties  gelden opslagen op de gepubliceerde rentetarieven.

Deze opslagen gelden niet voor alle leningsoorten, maar wel voor bijvoorbeeld de Monumenten-hypotheek. De opslag wordt gebaseerd op de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van het pand. Daarnaast is van belang of het Restauratiefonds het eerste recht van hypotheek heeft of een opvolgend  recht van hypotheek.

Vragen over de rentetarieven?

Neem contact op met de afdeling Financiering & Subsidies

088 -253 90 20

 

De totale lening bedraagt:

Opslag bij het eerste recht van hypotheek ten behoeve van het Restauratiefonds

Opslag bij het eerste recht van hypotheek ten behoeve van een andere geldverstrekker

Tot en met 70% van de marktwaarde van het pand

0,3%

0,5%

Meer dan 70% van de marktwaarde van het pand

0,5%

0,7%

 

Wij vermelden de opslagen op deze pagina om u zo goed mogelijk te informeren. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. U kunt aan deze informatie echter geen rechten ontlenen. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?